Je hebt een diploma behaald, maar een VMBO-diploma is geen startkwalificatie. Het VMBO is een basisdiploma en bereidt je voor op een vervolgopleiding binnen het MBO.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,