Wanneer je bent gezakt voor het VMBO-examen heb je geen entreekwalificatie voor het MBO. Dat betekent dat je je niet kunt aanmelden voor een MBO-opleiding op niveau 2 of hoger. Je kunt (wanneer dit mogelijk is) voor een tweede keer VMBO-examen doen. Vaak ligt het echter meer voor de hand om via het ROC een entree-opleiding (niveau 1) te gaan volgen. Hierna kun je doorstromen naar een beroepsopleiding op niveau 2.
Wanneer je gezakt bent voor het VMBO-t examen kun je overwegen herexamen te doen via het Volwassenenonderwijs (VAVO).

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,