Met ingang van het studiejaar 2015-2016 wordt voor het Hoger Onderwijs (HBO en Universiteit) de studiefinanciering afgeschaft. Vanaf dit jaar moeten studenten via het sociaal leenstelsel geld lenen van DUO om hun studie te bekostigen. We noemen dat het studievoorschot. Hebben je ouders weinig inkomen, dan kun je nog wel in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Ook de ov-kaart blijft behouden.

In het MBO verandert er niets. Het recht op studiefinanciering blijft ongewijzigd.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,