een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen 12 en 23 jaar die niet (meer) naar school gaat en nog niet in het bezit is van een diploma op het niveau van de startkwalificatie (MBO niveau 2 / HAVO). VSV-ers vallen tot hun 18e onder leerplicht, vanaf 18 jaar onder RMC.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,