5

Het Leerplein en de Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 vallen jongeren die een bijstandsuitkering willen aanvragen bij de gemeente onder de zogenaamde Participatiewet. In deze wet staat dat jongeren onder de 27 geen recht meer hebben op een bijstandsuitkering wanneer zij nog naar onderwijs kunnen volgen en dus studiefinanciering, studietoelage of studievoorschot kunnen aanvragen. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat jongeren werken of een opleiding volgen. Juist als je jong bent is het belangrijk dat je de school afmaakt en werkervaring opdoet. Alleen voor jongeren die echt (tijdelijk) niet naar school kunnen of kunnen werken (bijvoorbeeld bij ziekte, psychische of lichamelijke problemen) blijft het vangnet van de bijstand in tact.

De gemeenten in de regio Midden- en Zuid Kennemerland hebben er voor gekozen om jongeren actief te informeren over scholing. Jongeren onder de 27 die een bijstandsuitkering aanvragen krijgen binnen hun wettelijke zoektermijn van 4 weken een scholingsadviesgesprek bij het RMC. Met het scholingsadvies dat je ontvangt moet de jongere actief op zoek naar scholing.

Jongeren die een uitkering willen aanvragen,  kunnen zich in de regio Zuid Kennemerland melden op het Regionaal Werkplein aan de Zijlsingel in Haarlem (Haarlem en Zandvoort) of bij de gemeente Heemstede (Heemstede, Bloemendaal, Halfweg en Haarlemmerliede). In Midden Kennemerland (IJmuiden, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest) dienen jongeren de aanvraag digitaal in te dienen via www.werk.nl.