Met ingang van het studiejaar 2015-2016 werd voor het Hoger Onderwijs (HBO en Universiteit) de basisbeurs afgeschaft. Vanaf dit jaar moeten studenten via het sociaal leenstelsel geld lenen van DUO om hun studie te bekostigen. We noemen dat het studievoorschot. Hebben je ouders weinig inkomen, dan kun je nog wel in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Ook de ov-kaart blijft behouden.

In het MBO blijf het recht op studiefinanciering ongewijzigd. Wel hebben jongeren onder de 18 die naar het MBO gaan sinds 2018 recht op een OV-kaart.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,