scholing_werkt_kleiner

Belangrijke momenten in je leven

Graphic_def

  • 5 jaar: start van de leerplichtige leeftijd (eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden)
  • 12 jaar: jongere ook zelf verantwoordelijk voor schoolbezoek
  • 16 jaar: einde volledige leerplicht aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden (16 tot 18 jaar: kwalificatieplichtig zolang nog geen startkwalificatie is behaald)
  • 18 jaar: einde van de kwalificatieplicht op de 18e verjaardag (18 tot 23 jaar: wordt gevolgd door RMC om te bewerkstelligen dat zo mogelijk een startkwalificatie wordt behaald)
  • 23 jaar: einde RMC-leeftijd (18 tot 23 en 23 tot 27 jaar: scholingsadviezen door RMC aan jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen (Participatiewet). 18 tot 23 is hierbij de reguliere doelgroep, 23 tot 27 jaar wordt door RMC uitgevoerd in het kader van jeugdwerkloosheid).
  • 27 jaar: einde betrokkenheid RMC bij Participatiewet

Uitleg van de afkortingen en termen

Leerplicht = de wet bepaald dat je vanaf 5 jaar naar school moet
Kwalificatieplicht = je bent tot je 18e verplicht startkwalificatie (diploma) te halen
RMC = de wet vroegtijdig schoolverlaten wordt uitgevoerd door RMC, zij geven scholingsadvies
WWB/ Bijstand = wet bijstand bij werkeloosheid, RMC adviseert over scholing