Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.


In verband met het Covid-19-virus werken de leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders vanuit huis. Datzelfde geldt voor de administratie van het Leerplein (Bureau CAReL). De Leerplein-medewerkers zijn in deze periode gewoon bereikbaar via de telefoon en via e-mail. Kijk voor telefoonnummers en mailadressen op de contactpagina. Het maken van een belafspraak behoort ook tot de mogelijkheden.

De Basisscholen en de scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn na de lockdown van dit voorjaar in juni weer opengegaan. Het MBO en HBO proberen vanaf het begin van het schooljaar een zo passend mogelijk onderwijsprogramma aan te bieden waarbij de studenten in ieder geval 1 of meer dagen naar school kunnen komen. 

Het Werkplein (UWV) en IJmond Werkt zijn op dit moment slechts beperkt open voor bezoek. Mocht je als jongere een uitkering willen aanvragen, kijk dan op de website van jouw woongemeente.


Het Leerplein is het Regionaal Bureau voor Leerplicht en RMC (RBL) in de regio Zuid Kennemerland en IJmond. Dit bureau voert de leerplichttaken uit voor vier gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de drie gemeenten in de IJmond is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in de IJmond. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (zeven) gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en IJmond, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  de IJmond

Laatste Tweets

@Leerpleinmzk

- December 21, 2020

Tienduizend minder jongeren aan het werk na eerste coronagolf https://t.co/AuUJE5PO1O via @NUnl
h J R
@Leerpleinmzk

- December 18, 2020

@parool: CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg doen een dringende oproep aan werkgevers om meer stageplaatsen te komen. https://t.co/yG3dMlBl3W
h J R
@Leerpleinmzk

- December 11, 2020

@nhdagblad: Tender College kleurt paars: solidariteit tonen met de lhbti-gemeenschap https://t.co/4zGUIFKXGJ https://t.co/8SlHmVKl2u
h J R
@Leerpleinmzk

- December 11, 2020

@Kennemerhart: Via deze persoonlijke videoboodschap richten burgemeester Jos Wienen van Haarlem en de bestuurders van Kennemerhart en het Nova College graag het woord tot de gediplomeerden én alle betrokkenen en belangstellenden: https://t.co/FN5TB7s6Rp https://t.co/SXAV0CnL2N
h J R
@Leerpleinmzk

- December 2, 2020

Studenten vragen vaak gratis aanvullende beurs niet aan https://t.co/iqTJDwSyvm via @trouw
h J R

button-twitter