Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.


In verband met het Covid-19-virus werken de leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders vanuit huis. Datzelfde geldt voor de administratie van het Leerplein (Bureau CAReL). De Leerplein-medewerkers zijn in deze periode gewoon bereikbaar via de telefoon en via e-mail. Kijk voor telefoonnummers en mailadressen op de contactpagina. Het maken van een belafspraak behoort ook tot de mogelijkheden.

Basisscholen zijn sinds februari 2021 weer open voor onderwijs en ook leerlingen aan Middelbare scholen en MBO-scholen mogen sinds enige tijd weer naar school om fysieke lessen te volgen. Veel scholen combineren klassikale lessen met  onderwijs op afstand. Zo kunnen scholen zich houden aan de geldende Coronamaatregelen. (zie Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl). Leerlingen die naar school komen worden gevraagd zich te houden aan de Coronamaatregelen zoals de 1,5 afstand en het dragen van mondkapjes.

Het Werkplein (UWV) en IJmond Werkt zijn op dit moment slechts beperkt open voor bezoek. Mocht je als jongere een uitkering willen aanvragen, kijk dan op de website van jouw woongemeente.


Het Leerplein is het Regionaal Bureau voor Leerplicht en RMC (RBL) in de regio Zuid Kennemerland en IJmond. Dit bureau voert de leerplichttaken uit voor vier gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de drie gemeenten in de IJmond is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in de IJmond. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (zeven) gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en IJmond, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  de IJmond

Laatste Tweets

@Leerpleinmzk

- March 26, 2021

Werkgevers: 'creatieve oplossingen nodig voor meer stageplekken mbo'ers' https://t.co/N93Hez3yoF via @NOS
h J R
@Leerpleinmzk

- March 4, 2021

@NOS: Corona raakt werkende jongeren hardst: 60.000 minder flexwerkers https://t.co/fjQk2NMFdH
h J R
@Leerpleinmzk

- February 28, 2021

Klimaatakkoord een banenmachine? Onderzoekers zijn verdeeld https://t.co/z0jomIAana
h J R
@Leerpleinmzk

- February 25, 2021

@UWVnl: Sommige beroepen bieden minder baankansen. Er zijn veel werkzoekenden per vacature, of er is minder werk door de coronacrisis. Het is daarom wijs om deze beroepen te vermijden in de zoektocht naar werk. In kansrijke beroepen kom je makkelijker aan werk. https://t.co/WI6JYTIVpM https://t.co/JQbxxGexr3
h J R

button-twitter