Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.


12 t/m 16 september is het de Week van de Loopbaan.
In dit kader organiseert Het Leerwerkloket Haarlem in samenwerking met
ZKIJ Werkt Door, een (gratis) CV check. U kunt via onze site een CV-check +
sollicitatieadvies aanvragen en wordt dezelfde week nog ingepland.

Download hier de flyer met informatie


Het Leerplein is het Regionaal Bureau voor Leerplicht en RMC (RBL) in de regio Zuid Kennemerland en IJmond. Dit bureau voert de leerplichttaken uit voor vier gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de drie gemeenten in de IJmond is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in de IJmond. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (zeven) gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en IJmond, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  de IJmond

Laatste Tweets

@Leerpleinmzk

- June 15, 2022

@RTLnieuws: Leerlingen van vmbo-kader en - basis krijgen morgen te horen of ze zijn geslaagd. https://t.co/nqwnafMaBp
h J R
@Leerpleinmzk

- June 9, 2022

@DAVisser: Spannende dag: examenuitslag #mavo, #havo en #vwo. Volgende week volgt de uitslag #vmbo. Het zou mooi zijn als nieuwsdiensten zoals de @NOS @jeugdjournaal daar ook aandacht voor hebben en vandaag niet doen alsof we er al helemaal zijn. Het mooiste komt nog! #examenuitslag
h J R
@Leerpleinmzk

- June 9, 2022

@MinOCW: Morgen horen de eerste leerlingen van het vmbo tl/gl, havo en vwo, of ze zijn geslaagd voor hun #eindexamen! Er zijn dit jaar net als vorig jaar meerdere uitslagdagen: 15 juni horen leerlingen van het vmbo basis en kader of ze geslaagd zijn. 🎉🇳🇱 https://t.co/TPJXqkMfQH
h J R
@Leerpleinmzk

- June 8, 2022

@parool: Studenten komen er bekaaid af tijdens hun stagetijd, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Ruim een kwart (27 procent) van de stagiairs voelt zich zelfs in meer of mindere mate financieel uitgebuit https://t.co/aMyHl7Nhse
h J R
@Leerpleinmzk

- June 8, 2022

@WO_nieuws: LSVb staakt gesprekken met minister over studiefinanciering en kondigt protest aan https://t.co/PbLKW6BZZB
h J R

button-twitter