Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.


In verband met het Covid-19-virus werken de leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders in deze periode vanuit huis. Datzelfde geldt voor de administratie van het Leerplein (Bureau CAReL). De Leerplein-medewerkers zijn in deze periode gewoon bereikbaar via de telefoon en via e-mail. Kijk voor telefoonnummers en mailadressen op de contactpagina.

Na de meivakantie zijn de basisscholen deels open gegaan. De scholen in het voorgezet onderwijs bereiden zich voor om vanaf 2 juni weer open te gaan. Het Nova College, het voornaamste ROC in onze regio, biedt tot 15 juni zoveel mogelijk onderwijs op afstand en zijn alleen open voor examens van de diplomakandidaten en voor studenten voor wie afstandsonderwijs geen optie is. Open dagen kunnen geen doorgang vinden. MBO scholen zoals het Nova College en het ROC van Amsterdam geven op een andere manier voorlichting over MBO-opleidingen. Kijk daarvoor op de websites van het Nova College en het ROC van Amsterdam. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met een trajectbegeleider van het RMC.
Ook het Werkplein (UWV) en IJmond Werkt zijn op dit moment niet open voor bezoek. Mocht je een uitkering willen aanvragen, kijk dan op de website van jouw woongemeente.


Het Leerplein in de regio Zuid Kennemerland en IJmond voert de leerplichttaken uit voor vier gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de drie gemeenten in de IJmond is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in de IJmond. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (zeven) gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en IJmond, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  Midden Kennemerland

Laatste Tweets

@Leerpleinmzk

- April 24, 2020

RT @Onderwijsgids: Basisscholen mogen 11 mei niet dichtblijven van het onderwijsministerie - Nationale Onderwijsgids https://t.co/HEvRXzyFi
h J R
@Leerpleinmzk

- April 24, 2020

RT @NJRtweets: 🏡Niet iedereen voelt zich thuis even fijn. Zeker nu kun je best wel eens piekeren. Weet dat er altijd iemand voor je klaarst…
h J R
@Leerpleinmzk

- April 24, 2020

RT @gemeentehaarlem: Woensdag bezocht minister @ferdgrapperhaus Haarlem en fietste hij een stukje mee met handhaver Amina en haar collega's…
h J R
@Leerpleinmzk

- April 23, 2020

RT @UWVnl: Tijdens zijn werkbezoek aan UWV ging Koning Willem-Alexander in gesprek met onder andere NOW-klantadviseur Willard Jansen: ‘Het…
h J R

button-twitter