Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het Doorstroompunt. Doel van het Doorstroompunt is het voorkomen van maatschappelijke uitval door een passende opleiding en/of leerbaan te vinden voor iedere jongere.


Het Leerplein is het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) in de regio Zuid Kennemerland en IJmond. Dit bureau voert de leerplichttaken uit voor vier gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de drie gemeenten in de IJmond is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in Zuid Kennemerland en de leerplichtambtenaren in de IJmond. Jongeren in de regio van 18-23 jaar zonder startkwalificatie worden begeleid door het Doorstroompunt. Het Doorstroompunt maakt evenals de administratie (Bureau CAREL) deel uit van het Leerplein

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Locaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Gesprekken Doorstroompunt in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken Doorstroompunt in
  de IJmond

Laatste Tweets

@Leerpleinmzk

- March 16, 2023

@zorgenwelzijn: Vanouds wordt #jeugdcriminaliteit behandeld als een veiligheidsvraagstuk, zegt @Mikeloef, ‘Maar dat is te beperkt. Wij moeten ook kijken naar de ontwikkelingsvraagstukken en de pedagogische problemen van jongeren. https://t.co/Ql8GDVd8Hl
h J R
@Leerpleinmzk

- March 16, 2023

@mlanting: "Papa, doe ik het wel goed genoeg? Veel kinderen gaan naar een veel hogere school.". Het moet toch niet heel moeilijk zijn om het #schooladvies wat anders vorm te geven dan in een klassiek hiërarchisch lijstje? ⁦@MinOCW⁩ ⁦@DennisWiersma⁩ ⁦@SylviaVeltmaat⁩ https://t.co/pGtvim5F3D
h J R
@Leerpleinmzk

- March 16, 2023

@Duostudent: De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs goedgekeurd. Kijk voor meer info en de plannen op https://t.co/euRDrQ0eQq. De plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dat gebeurt waarschijnlijk in juli. https://t.co/uQlbcOx2gf
h J R
@Leerpleinmzk

- March 16, 2023

@18ennu: Studiefinanciering 2023, de plannen van het kabinet https://t.co/n28KeRLxmT
h J R

button-twitter