Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.


In verband met het Covid-19-virus werken de leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders vanuit huis. Datzelfde geldt voor de administratie van het Leerplein (Bureau CAReL). De Leerplein-medewerkers zijn in deze periode gewoon bereikbaar via de telefoon en via e-mail. Kijk voor telefoonnummers en mailadressen op de contactpagina. Het maken van een belafspraak behoort ook tot de mogelijkheden.

Basisscholen zijn gesloten tot en met 7 februari 2021. Zij geven les op afstand. Het speciaal onderwijs mag volledig open. Kwetsbare leerlingen en leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar school. Middelbare scholen zijn gesloten tot en met tenminste begin maart. Scholen geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop (zie Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) . Leerlingen die naar school mogen dienen zich zoveel mogelijk te houden aan de regel van 1,5 afstand.

Het Werkplein (UWV) en IJmond Werkt zijn op dit moment slechts beperkt open voor bezoek. Mocht je als jongere een uitkering willen aanvragen, kijk dan op de website van jouw woongemeente.


Het Leerplein is het Regionaal Bureau voor Leerplicht en RMC (RBL) in de regio Zuid Kennemerland en IJmond. Dit bureau voert de leerplichttaken uit voor vier gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de drie gemeenten in de IJmond is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in de IJmond. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (zeven) gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en IJmond, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  de IJmond

Laatste Tweets

@Leerpleinmzk

- February 19, 2021

@NOS: Leerlingen groep 8 krijgen schooladvies, dat vaak naar boven is bijgesteld https://t.co/K9KZDSjxQE
h J R
@Leerpleinmzk

- February 17, 2021

8,5 miljard euro om corona-achterstanden in onderwijs weg te werken https://t.co/4ioRp4RIw8 via @NOS
h J R
@Leerpleinmzk

- February 17, 2021

@Lezenschrijven: Het is heel belangrijk dat er tijdens de verkiezingen in duidelijke taal wordt gecommuniceerd. Mede daarom hebben wij samen met @ProDemos de verkiezingskrant in gewone taal ontwikkeld. Vind hier meer informatie: https://t.co/NGz4R5mrLB https://t.co/Wy1ouJpn4O
h J R
@Leerpleinmzk

- February 17, 2021

@NOS: Opvanghuis voor dakloze LHBTIQ+'ers geopend in Utrecht  https://t.co/EDg21kn8Lo
h J R

button-twitter