9

Kinderen met bijzondere talenten

De leerplichtwet biedt geen mogelijkheden voor verlof voor kinderen met een bijzonder talent op sportief of cultureel gebied. In de regio Zuid Kennemerland en IJmond is de afspraak dat scholen die dat willen, daarop beleid kunnen ontwikkelen. Dit kan op grond van de sectorwetten die gelden voor de verschillende schooltypen. Heeft een school beleid op het gebied van sport- of cultuurtalenten, dan moet dat in de schoolgids staan. Het is dan aan de school om met ouders en jongere afspraken te maken over het missen en inhalen van lesstof. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.