9

Kinderen met bijzondere talenten

De leerplichtwet biedt geen mogelijkheden voor verlof voor kinderen met een bijzonder talent op sportief of cultureel gebied. Als u extra verlof wil aanvragen, dat gerelateerd  is aan het bijzondere talent van uw zoon of dochter, kunt u het best contact opnemen met de directeur van de school en de Onderwijsinspectie.