4

Inschrijving

Als ouder of verzorger bent u verplicht uw leer- of kwalificatieplichtige kind in te schrijven op een school en te zorgen dat uw kind de school volgens het lesrooster bezoekt. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen, dus ook voor kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Wanneer een jongere twaalf jaar wordt, is hij/zij ook zelf verantwoordelijk voor het bezoeken van de school.

Absoluut verzuim

Het Leerplein controleert jaarlijks na 1 oktober of alle jongeren in de regio die geen vrijstelling hebben, staan ingeschreven op een school. Als wordt geconstateerd dat een jongere in het registratiesysteem niet aan een school is gekoppeld, dan worden de ouders/verzorgers aangeschreven over mogelijk ’absoluut verzuim’, zoals de officiële benaming is. Vaak is er sprake van een administratieve fout bij een van de partijen waardoor een jongere in het registratiesysteem geen schoolinschrijving heeft. Als de ouders het opgestuurde formulier door de school laten invullen en van een stempel laten voorzien, wordt de inschrijving alsnog verwerkt. Reageren ouders niet op de aanschrijving, dan zal een huisbezoek worden afgelegd en een onderzoek worden ingesteld. Uiteindelijk zal werkelijk absoluut verzuim leiden tot een proces verbaal tegen de ouder(s)/verzorger(s).