1

RMC en jouw recht op onderwijs

Jongeren hebben recht op onderwijs! Jij hebt het recht om je zo volledig mogelijk te ontwikkelen.
Eén van de doelen hierbij is het behalen van een startkwalificatie. Dit is een havo-, vwo-, of mbo- diploma niveau 2. Met een startkwalificatie vind je makkelijker een leuke betaalde baan!

Wanneer je jonger bent dan 23 jaar en nog geen startkwalificatie hebt, dan word je gezien als voortijdig schoolverlater. Een vmbo-diploma of een mbo-diploma op niveau 1 is geen startkwalificatie. Je wordt dan ook nog gezien als voortijdig schoolverlater.

RMC
Een voortijdig schoolverlater wordt geregistreerd bij de RMC. RMC is de afkorting van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, oftewel het meldpunt voortijdig schoolverlaters. De RMC is er voor jongeren van 18 tot 23 jaar die school voortijdig hebben verlaten of dreigen te verlaten en daardoor geen startkwalificatie hebben behaald.

Ben je een voortijdig schoolverlater? Dan kan de RMC je helpen. In een gesprek kun je samen met de scholingsadviseur kijken naar jouw mogelijkheden en wensen voor een opleiding. De scholingsadviseur kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal van opleidingen. Maar ook over toelatingseisen, studiefinanciering en de verwachting op een baan. De RMC werkt hiervoor samen met andere organisaties zoals scholen, leerplicht en de sociale dienst.

Regio