4

Veelgestelde vragen

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Veelgestelde vragen over onderwijs, Leerplicht en het Regionale Doorstroompunt staan hieronder

Leerplicht

Onze dochter wordt op 2 september 2023 vijf jaar. Vanaf wanneer is zij leerplichtig?

De leerplicht start op de eerste lesdag van de maand volgend op de maand waarin het kind jarig is en 5 jaar wordt. In dit voorbeeld is het meisje dus leerplichtig vanaf 1 oktober.

Mijn zoon rondt dit jaar zijn vmbo-opleiding af. Hij verwacht dat hij zijn examen zal gaan halen. Na het vmbo wil hij het liefst gaan werken. Mag dat?

De meeste jongeren die met een vmbo-diploma van school komen zijn zestien of zeventien jaar. Op die leeftijd mogen ze nog niet gaan werken. Ze zijn nog tot hun achttiende verjaardag kwalificatieplichtig. Dat houdt in dat ze nog naar school moeten. Ze kunnen bijvoorbeeld wel kiezen  een BBL-opleiding te gaan volgen (werkend leren), waardoor ze meer praktijktijd hebben.

Als uw kind achttien jaar is en wil gaan werken, is daar geen wettelijk verbod op. Het is echter wel onverstandig om zonder vervolgopleiding na het vmbo te gaan werken. Met een diploma van een vervolgopleiding op zak heb je meer kans op een betere positie op de arbeidsmarkt.

Volgend jaar wil ik met mijn gezin met drie leerplichtige kinderen, een wereldreis gaan maken. We willen de kinderen zelf les gaan geven met een pakket van de Wereldschool (IVIO). Kan dat?

Nee, het maken van een wereldreis met leerplichtige kinderen is niet mogelijk, ook niet als u die kinderen zelf onderwijs wilt geven. In Nederland moeten kinderen (tenzij ze een vrijstelling hebben) zijn ingeschreven bij een school en die school ook volgens het lesrooster bezoeken.

Mijn man moet voor zijn werk binnenkort een half jaar naar New York. Wij willen ons daar in dat halve jaar met het hele gezin, inclusief onze twee leerplichtige kinderen, vestigen. Kan dit en zo ja, hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

Als wordt voldaan  aan een aantal voorwaarden is dit mogelijk. In de eerste plaats moet u in New York een school zoeken waar uw kinderen naartoe kunnen. Als uw kinderen daar staan ingeschreven moet u uw kinderen uitschrijven van de school  in Nederland. In de tussentijd vraagt u bij de leerplichtambtenaar een vrijstelling van de inschrijvingsverplichting op grond van artikel 5 onder c van de leerplichtwet. Deze vrijstelling krijgt u als u kunt aantonen dat uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland en deze school ook daadwerkelijk bezoekt. U dient bij de aanvraag dus een bewijs van inschrijving van de school in New York te overleggen.

Ik ben eigenaar van een restaurant. Omdat al mijn medewerkers in de zomervakantie met vakantie zijn, kan ik dan niet weg. Ik wil daarom graag in oktober drie weken op vakantie met mijn gezin. Kan dat?

Nee, dat kan niet. De leerplichtwet geeft in sommige gevallen, om te beginnen slechts de mogelijkheid voor een gezinsvakantie van twee weken buiten de schoolvakanties (mits is voldaan aan alle voorwaarden). Daarnaast is het feit dat u eigenaar bent van een restaurant geen reden voor verlof buiten de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen op grond van het feit dat iemand seizoensarbeid verricht. Organisatorische problemen in een bedrijf vallen daarbuiten. Ook het loutere feit dat er in de zomermaanden een grotere omzet wordt gedraaid is geen argument.

Als ik mijn kind een dag thuis houd, krijg ik problemen met de leerplichtambtenaar. Als de leerkracht op de basisschool van mijn kinderen ziek is, worden soms klassen naar huis gestuurd. Kunt u daar niets aan doen?

Nee, de leerplichtambtenaar bestrijdt ongeoorloofd verzuim, dat wil zeggen verzuim van een jongere die zonder geldige reden niet op school is. Als een docent ziek is en de kinderen worden naar huis gestuurd is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim. Er is immers geen les. Het toezicht hierop ligt dan ook niet bij de leerplichtambtenaar maar bij de onderwijsinspectie.

Mijn broer trouwt binnenkort in Turkije. Hoeveel dagen verlof krijgen mijn kinderen daarvoor?

Voor een huwelijk van een bloedverwant in de derde graad, zoals in dit geval, staat in principe één dag verlof. Voor huwelijken buiten Nederland maar in Europa worden maximaal vijf verlofdagen toegekend. Belangrijk is dat u kunt aantonen hoeveel tijd u nodig hebt voor reis en verblijf.
Zou het huwelijk buiten Europa plaatsvinden, dan geldt een maximum van tien verlofdagen, wederom alleen als u kunt aantonen hoeveel dagen u voor reis en verblijf nodig hebt.

Mijn zoontje van tien voetbalt bij Ajax en is een talentje. Op donderdagmiddag begint zijn training om 14.00 uur. Dat betekent dat hij om 13.00 uur van school weg moet. Mag dat?

De leerplichtwet biedt hiervoor geen mogelijkheden. Als u hier vragen over heeft kunt u het best contact opnemen met de directeur van de school en de Onderwijsinspectie.

Ik heb een prijs gewonnen en mag met mijn gezin een lang weekend naar Disneyland Parijs. Dat betekent dat mijn twee basisschoolkinderen dan een vrijdag de lessen zullen missen. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Het feit dat u een prijs hebt gewonnen is geen reden voor verlof. U kunt dus alleen op een vrijdag weg als er volgens het rooster geen lessen zijn op school.


Het Regionaal Doorstroompunt

Wat is het Doorstroompunt

Het Doorstrooompunt helpt jongeren van 18 tot 23 jaar, die niet (meer) naar school gaan en nog geen startkwalificatie (minimaal een MBO niveau 2 opleiding of HAVO diploma) hebben behaald. In een gesprek kun je samen met de scholingsadviseur van het Doorstroompunt  kijken naar jouw mogelijkheden en wensen voor een opleiding. De scholingsadviseur kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal van opleidingen en ook over toelatingseisen, studiefinanciering en de verwachting op een baan. Het Doorstroompunt werkt hiervoor samen met andere organisaties zoals scholen, leerplicht en de sociale dienst.

Wat is een voortijdig schoolverlater?

Een voortijdig schoolverlater  (VSV) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die niet (meer) naar school gaat en nog niet in het bezit is van een startkwalificatie (dat is een diploma op minimaal MBO niveau 2 of een HAVO-diploma). VSV-ers vallen tot hun 18e onder leerplicht, vanaf 18 jaar onder het Doorstroompunt.

Ik ben 18, heb mijn VMBO-t diploma behaald en ga niet meer naar school. Ben ik dan een voortijdig schoolverlater?

Ja, VMBO-diploma is geen startkwalificatie. Een VMBO-diploma is een basisdiploma, het bereidt je voor op een vervolgopleiding binnen het MBO.

Ik ben gezakt voor mijn VMBO examen. Wat moet ik nu doen?

Als je bent gezakt voor het VMBO-examen adviseren wij (als dit is toegestaan) voor de tweede keer examen te doen. Anders heb je geen entreekwalificatie voor het MBO. Als dit niet mag, kan je ook op een ROC via een Entree-opleiding verder leren. Daarna kan je wellicht doorstromen naar een beroepsopleiding op niveau 2.
Wanneer je gezakt bent voor het VMBO-t examen kun je overwegen herexamen te doen via het Volwassenenonderwijs (VAVO). Let op, dit geldt niet voor andere VMBO-niveaus.

Ik ben 18 jaar en ik heb gehoord dat ik nog een startkwalificatie moet halen. Betekent dit dat ik nog naar school moet?

Nee, je bent ouder dan 18 en dus ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Je bent dit ook niet verplicht als je nog geen startkwalificatie hebt behaald en dus geregistreerd staat als voortijdig schoolverlater.

Er zijn echter goede redenen om alsnog jouw startkwalificatie te halen:

  1. Met een MBO diploma (of hoger) heb je echter een veel betere positie op de arbeidsmarkt. Je vindt makkelijker een baan en verdient over het algemeen beter. Dit merk je vooral als je wat ouder wordt. Je uurloon gaat dan omhoog en daardoor ben je een stuk minder interessant voor werkgevers om “ongeschoold werk” te doen.
  2. Je komt als jongere (onder de 27) niet in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, want je valt onder de zogenaamde scholingsplicht),

Daarom is ons advies om verder te leren als je dat kunt. Besluit je om niet meer naar school te gaan, dan zal het Doorstroompunt je tot je 23ste verjaardag regelmatig benaderen om te informeren naar je situatie.

Ik heb gehoord dat ik tot mijn 23e verjaardag kwalificatieplichtig ben en naar school moet. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Je bent kwalificatieplichtig tot je 18e verjaardag. Wel  verwacht de overheid dat je na je achttiende verjaardag nog naar school gaat om tenminste een startkwalificatie te behalen. Wanneer je niet meer naar school gaat, ben je niet in overtreding. Het is echter wel onverstandig, omdat je zonder beroepsdiploma alleen maar in aanmerking komt voor ongeschoold werk. Ons advies is om na je achttiende verjaardag verder te leren als je dat kunt. Bovendien heb je als jongere zonder startkwalificatie geen recht op een uitkering, want je krijgt te maken met de zogenaamde ‘scholingsplicht’.

Het Doorstroompunt zegt wel dat ik naar school moet, maar wat kan het Doorstroompunt eigenlijk voor mij doen.

In een gesprek kun je samen met de scholingsadviseur van het Doorstroompunt  kijken naar jouw mogelijkheden en wensen voor een opleiding. De scholingsadviseur kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal van opleidingen. Maar ook over toelatingseisen, studiefinanciering en de verwachting op een baan. Het Doorstroompunt werkt hiervoor samen met andere organisaties zoals scholen, leerplicht en de sociale dienst.

Wat kost het eigenlijk om naar school te gaan? Moet ik schoolgeld betalen als ik naar school ga?

Jongeren onder de 18 betalen geen schoolgeld, jongeren boven de 18 betalen wel schoolgeld. Het bedrag dat je moet betalen is vastgesteld door DUO en bedraagt in het schooljaar 2023-2024 1.357 euro per jaar voor een voltijds MBO opleiding. Je betaalt het aan DUO, niet aan de school. Naast het schoolgeld betaal je aan de school nog boekengeld en (afhankelijk van de opleiding) extra bijdragen voor kleding en/of materialen. Je ontvangt na je achttiende bij het volgen van een voltijds opleiding wel studiefinanciering. Volg je een BBL-opleiding (1 dag school en 4 dagen in de week werken) dan betaal je een lager bedrag aan schoolgeld.

Heb ik recht op studiefinanciering als ik naar school ga?

Ja, als je ouder bent dan 18 jaar en je volg een voltijdsopleiding aan een ROC of een door bij de overheid geregistreerde opleiding. In dat geval heb je recht op studiefinanciering.

Studiefinanciering bestaat in de regel uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct (OV-jaarkaart). De hoogte is afhankelijk van je woonsituatie en het inkomen van je ouders. Op welk bedrag je recht hebt kun je berekenen op de website van DUO: www.duo.nl. Natuurlijk kun je met je vragen over studiefinanciering ook terecht bij het Doorstroompunt.

Ik wil naar het MBO, maar wat is eigenlijk het verschil tussen BOL en BBL.

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je volgt een voltijds opleiding aan het MBO waarbij je 4 dagen in de week naar school gaat en daarnaast stage loopt. Boven je achttiende verjaardag heb je recht op studiefinanciering om je studie te betalen.

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt 1 dag in de week les via het ROC. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbaan. Let op:  lang niet alle opleidingen worden aangeboden als BBL-opleiding. Het Doorstroompunt kan je helpen om  de mogelijkheden op een rijtje te zetten.
Een overzicht van alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. 

Welke scholen zijn er in de regio en kan ik op elke school iedere opleiding volgen?

In deze regio zijn er verschillende MBO scholen die bekend staan als ROC’s. Grote ROC’s in deze regio zijn het Nova College, het ROC van Amsterdam, het Regio College en het Horizon College. ROC’s verzorgen MBO opleidingen op de 4 beroepsniveaus in zowel voltijd (BOL) als via het lerend werken (BBL). Niet alle opleidingen worden op iedere school aangeboden.  Zo kan het zijn dat je voor een opleiding naar een andere plaats moet reizen. Sommige opleidingen worden alleen aangeboden via een Agrarisch Opleidings Centrum (AOC), zoals Vonk en het Yuverta. Deze scholen verzorgen opleidingen zoals hovenier, voedseltechnologie en dierenartsassistent. Voor deze opleidingen moet je in het algemeen wat verder moeten reizen.

Op onze website vind je een compleet overzicht van MBO-scholen in deze regio.