3

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht

De wet biedt in sommige gevallen de mogelijkheid een beroep te doen op vrijstelling van de inschrijvingsverplichting. Uw kind hoeft in die gevallen niet te zijn ingeschreven bij een school in Nederland.

Vrijstelling op basis van lichamelijke of psychische gronden (LPW art. 5 onder a)

Als uw kind vanwege een lichamelijke of psychische aandoening (tijdelijk) niet naar school kan, kunt u een beroep doen op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de leerplichtwet. Hiervoor is een onderzoek nodig door een onafhankelijk arts, aangewezen als deskundige, zoals bedoeld in de leerplichtwet.

Vrijstelling op basis van bedenkingen tegen de richting van het onderwijs (LPW art. 5 onder b)

Hebt u bedenkingen tegen de richting van het onderwijs van alle scholen of onderwijsinstellingen die binnen een redelijke afstand van uw woning liggen, dan kunt u een beroep doen op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b van de leerplichtwet. U moet dan een schriftelijke verklaring afleggen over deze bedenkingen.

Vrijstelling op basis van inschrijving op een school in het buitenland (LPW art. 5 onder c)

Als u uw kind naar een school in het buitenland wilt laten gaan kunt u een beroep doen op artikel 5 onder c van de leerplichtwet. Uw verzoek moet dan vóór 1 juli binnen zijn als het gaat om een heel schooljaar. U moet een inschrijving kunnen tonen van de school in het buitenland waar uw kind is ingeschreven. De verklaring moet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn opgesteld (of door een beëdigd tolk/vertaler in een van deze talen zijn vertaald) en de volgende informatie bevatten:

  • Naam en geboortedatum van het kind
  • Naam van de school, plaats en land van vestiging
  • De periode dat het kind de school bezoekt

Als uw kind langer dan acht maanden buiten Nederland woont en het volgende jaar weer in het buitenland naar school zal gaan, moet u uw kind uitschrijven uit de persoonsregistratie van de gemeente. De vrijstelling op grond van dit wetsartikel wordt vanuit het Leerplein dan ook slechts eenmalig verstrekt, tenzij u kunt aantonen dat uw kind niet langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft.

Wilt u een beroep doen op een van bovenstaande vrijstellingen, neem dan contact op met de administratie van het Leerplein voor het opvragen van het benodigde formulier.