13

Luxe verzuim

Als de school vermoedt dat een leerling zonder toestemming van de schooldirecteur buiten de schoolvakanties om op vakantie is, is er sprake van luxe verzuim. De schooldirecteur moet dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar melden. Dit geldt ook als een kind net vóór of ná de schoolvakantie wordt ziek gemeld en de school twijfelt aan de echtheid van de ziekmelding.

De leerplichtambtenaar roept de ouders/verzorgers op voor een verhoor en maakt proces verbaal op, tenzij de ouders kunnen aantonen dat sprake is van overmacht. Die overmachtssituatie moet altijd met bewijzen (papieren) worden  aangetoond .

Voorbeeld:

Op vakantie ziek geworden
Als de terugreis van vakantie niet op de geplande datum kan plaatsvinden omdat een ouder/verzorger of een kind ziek is geworden moeten de volgende bewijzen kunnen worden overlegd aan de leerplichtambtenaar:

  • Een schriftelijke dokters- of ziekenhuisverklaring waaruit blijkt dat het gaat om een (zeer) ernstige ziekte waardoor de zieke niet mag reizen (vertaling van deze verklaring in het Nederlands door een beëdigd tolk/vertaler).
  • De reisbescheiden/tickets met daarop de oorspronkelijke datum van terugreis.