2

Verzuim boven de 18

Als je 18 jaar bent geworden dan val je niet meer onder de leerplichtwet. Dit betekent niet dat je zo maar weg kunt blijven van school. Als je geen geldige reden hebt en je blijft toch weg dan is dit ongeoorloofde afwezigheid.

Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? – Als je een reden hebt om niet naar school te gaan, bijvoorbeeld ziekte of een begrafenis, dan moet je dit melden bij je school. We noemen dit geoorloofde afwezigheid. Als je wegblijft zonder geldige reden; dan noemen we dat ongeoorloofd verzuim. Ook te laat komen valt onder ongeoorloofde afwezigheid.

Verzuimspreekuur – Als je regelmatig zonder geldige reden afwezig bent geweest dan krijg je een gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Mocht je hierna nog steeds veel afwezig zijn, dan word je aangemeld bij het verzuimspreekuur. Dit spreekuur vindt plaats op school. Je hebt een gesprek met de medewerker van het Leerplein. In het gesprek zal er aandacht zijn voor de reden van het verzuim, de gevolgen van het verzuim en er worden duidelijke afspraken met je gemaakt.

Verzuim gemeld in DUO; wat nu? – Als je ouder dan 18 jaar bent, dan komt de DUO-melding terecht bij het Doorstroompunt in de regio waar jij woont. De medewerker van het Doorstroompunt zal jou uitnodigen voor een gesprek. We proberen gezamenlijk een oplossing te bedenken om er voor te zorgen dat jij uiteindelijk je diploma behaalt. Als je niet op de afspraak verschijnt, dan zal de Doorstroomcoach je aanmelden voor een huisbezoek. Op die manier probeert de Doorstroomcoach alsnog het gesprek met jou en eventueel je ouders aan te gaan. De medewerker koppelt de afspraken die gemaakt zijn altijd terug naar school.

Gevolgen verzuim – Als je verzuimt dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor het behalen van een diploma. Scholen hebben de mogelijkheid om maatregelen te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schorsing of zelfs uitschrijving. Wees je ervan bewust dat verzuim in de toekomst ook gevolgen kan hebben voor je studiefinanciering.