Onderwijs in het MBO

Het volgen van een opleiding aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) doe je bij een ROC (Regionaal Opleidingscentrum). Wanneer je 16 of 17 jaar bent en een mbo opleiding volgt, betaal je geen lesgeld. Wanneer je 18 jaar of ouder bent, moet je wel lesgeld betalen. Ter compensatie kun je dan studiefinanciering aanvragen.

Wanneer je een opleiding op het mbo gaat volgen, kun je kiezen tussen twee leerwegen.

Leren op school: BOL (beroepsopleidende leerweg) is een combinatie van leren en stage. Je zit ongeveer 4 dagen per week op school waar je op afwisselende wijze kennis maakt met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages. Ben je boven de 18? Dan kun je studiefinanciering aanvragen via www.duo.nl.

Leren in de praktijk: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is een combinatie van Leren en Werken. Met de BBL zit je één dag in de week op school en werk je 4 dagen in de week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk. De theorie en begeleiding krijg je op school. Je krijgt betaald voor de uren dat je werkt. Je hebt geen recht op studiefinanciering.

De leerbaan bij een BBL opleiding

Bij het volgen van een BBL opleiding, combineer je werken en leren. Je werkt als leerling-werknemer vier dagen per week (minimaal 24 uur per week) in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag (of twee avonden) per week naar school. Deze werkplek moet je zelf gaan zoeken bij een erkend leerbedrijf; een bedrijf dat voldoet aan door de branchevereniging gestelde eisen. Je krijgt dan een leerwerkovereenkomst en salaris voor de dagen die je werkt. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Overzicht van MBO-scholen in de regio:

Nova College
ROC van Amsterdam
ROC TOP
Regiocollege
Horizoncollege
ROC van Leiden
REA College
Hout en Meubileringscollege (HMC)
Media College Amsterdam (MCA)
Yuverta (AOC)
Vonk (AOC)