Aanvullend regionaal (scholings-)aanbod

Via onderstaand menu kunt u zoeken naar arbeidsgerichte (scholings-)trajecten buiten het reguliere ROC-aanbod. In dit overzicht zijn behalve arbeidsgerichte trajecten ook trajecten opgenomen in de arbeidsmatige dagbesteding, certificerende trajecten, re-integratie-instrumenten en coaching en maatjestrajecten (mentor, buddy). De gegevens in de database worden op dit moment geactualiseerd in samenwerking met onze ketenpartners.

Filter / zoek met zoektekst

Type een tekst in waarop u wilt zoeken en klik op 'zoeken'.
Voor al het aanbod: laat de zoektekst leeg en druk op 'zoeken'.
Met de vinkjes bepaald u waarin gezocht wordt.

Meenemen in zoekopdracht:



Type een zoektekst:

Zoek met dropdowns

Kies met de dropdown 1 of meerdere opties en klik op 'zoeken'.

Zoekresultaten

Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

MEE & De Wering IJmond

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft de regie over hun eigen leven te verstreken, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt en de vraag van de cliënt staat hierbij centraal. De Wering

Richtingen:

groenvoorziening
horeca

Kenmerken:

certificaat
cursus
toeleiding
vrij toegankelijk


Bekijk details
Categorie: branche certificaten

Visfileren - branchecertificaat

Cursus verzorgt door het Tender College in IJmuiden gericht op het behalen van het branchecertificaat Visfileren.

Richtingen:

vakkennis
vis fileren

Kenmerken:

certificaat


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Urban Talent Academy - Gedragsverandering door sport

De Urban Talent Academy biedt het “voortraject” Sport werkt (12-18), een traject voor ZMOK-kinderen (12-18) in samenwerking met het Orion College in Amsterdam Zuid en MBO niveau 1 en 2 trajecten in samenwerking met ROP TOP in Amsterdam. In alle drie de trajecten staat sport als middel centraal en wordt ingezet om veranderingen in het gedrag van jongeren te bewerkstelligen, o.a. door sociale-, werknemers- en disciplineringsvaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. Sport werkt is opgebouwd rond een combinatie van workshops, arbeidsgerichte activiteiten en sport, waarmee behalve het aanleren van sociale omgangsvormen, leerlingen ook kunnen ervaren hoe het is om successen te hebben. Jongeren worden toegerust met de benodigde competenties om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Richtingen:

dienstverlening
sport

Kenmerken:

toeleiding


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Greenport Groenstart: een leerwerktraject in de groene en agrarische sectoren van Noord-Holland (NH)

GroenStart is een opleidingstraject dat onder begeleiding een sluitende aanpak biedt: voortraject, entree- of Niveau 2 opleiding, uitstroom naar arbeid. Intensieve begeleiding, scholing en praktische vaardigheden worden vermengd in één traject.

Richtingen:

agrarische sector
groenvoorziening

Kenmerken:

Diploma
toeleiding


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Groen Leerwerktraject

Groen leerwerktraject (project) in de groene sector. Het gaat om een opleidingstraject dat onder begeleiding een sluitende aanpak biedt: voortraject, entree, arbeid . Intensieve begeleiding, scholing en praktische vaardigheden worden vermengd in 1 traject.

Richtingen:

agrarische sector
groenvoorziening

Kenmerken:

Diploma
toeleiding


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Pasmatch – Praktijkassessment / Werkfit / bemiddeling naar werk

Pasmatch bemiddelt in opdracht van gemeenten werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan, garantiebaan of beschutte werkplek. Speciaal voor jongeren t/m 27 jaar, hebben wij een sluitende aanpak met onze samenwerkingspartners Paswerk, Perspectief en Werkdag. Pasmatch is een onderdeel van het Werkgevers Servicepunt (WSP). Download de folder voor meer informatie

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

toeleiding


Bekijk details
Categorie: branche certificaten

Boerderij

Leerlingen die komen 'werken' op de Boerderij krijgen de ruimte om in een veilige setting hun nog onvoldoende ontwikkelde arbeidsvaardigheden op peil te brengen.

Richtingen:

agrarische sector


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS)

Eén organisatie die re-integratie, jobcoaching, behandeling, ambulante woon- en onderwijs begeleiding en begeleiding tijdens vakantie en bij vrije tijd biedt aan mensen met een autismespectrumstoornis. Dit maakt ons tot een multidisciplinair team met korte lijnen. Voorzet bestaat uit de onderdelen Voorzet Begeleiding, Voorzet Arbeid, Voorzet Behandeling en Voorzet Vakantie en Vrije tijd.

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details
Categorie: mentor/coach/buddy

Bedrijf & Samenleving: Time2Shine

Bedrijf en Samenleving heeft verschillende mentor projecten om jongeren een steuntje in de rug te geven.

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Track the Talent

Track te Talent is een project waar leerlingen van het voortgezet onderwijs 8 weken een middag in de week verschillende bedrijven bezoeken, daar een rondleiding ontvangen en een training van een professional. Zoals sollicitatietraining, communicatie enz. Dit alles in overleg met de school

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

toeleiding


Bekijk details
Categorie: branche certificaten

Heftruckcursus - Branchecertificaat

Cursus heftruckbesturing

Richtingen:

transport/logistiek/heftruck

Kenmerken:

certificaat
vso


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

IJmond Werkt!

Jongeren die vanuit het vso/pro/entree-onderwijs het uitstroomprofiel arbeid krijgen of uitvallen tijdens hun opleiding, worden ondersteund door IJmond Werkt! bij het vinden van een baan.

Kenmerken:

toeleiding
vso


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Agros - arbeidsintegratie en jobcoaching

Agros biedt Arbeidsintegratie en en jobcoaching aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt om participatie aan die arbeidsmarkt te realiseren. Download de folder voor meer informatie

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding
vso


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Reakt: arbeidsmatige dagbesteding

Reakt, arbeidsmatige dagbesteding, biedt individuele begeleiding en jobcoaching vanaf 18 jaar, 16+ is in ontwikkeling. Reakt wil een brug slaan tussen zorg en samenleving

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Werkdag: Werk & Trainingscentrum

Werkdag BV begeleidt arbeidsparticipatietrajecten: van Waardevol Werk, arbeidsmatige dagbesteding, scholing, jobcoaching tot en met regulier betaald werk en individuele begeleiding gericht op arbeid en maximaal participeren in werk. Er is ook een “Werk aan werk Intensief” traject waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor betaald werk en welke ondersteuning nodig is om betaald werk te verkrijgen en/of te behouden.

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Snuffelmug Werk- en trainingscentrum/leerwerkbedrijf - Kringloopwinkel

Binnen de Kringloopwinkel begeleidt arbeidsparticipatietrajecten: van Waardevol Werk, arbeidsmatige dagbesteding, scholing, jobcoaching tot en met regulier betaald werk en individuele begeleiding gericht op arbeid en maximaal participeren in werk. Er is ook een “Werk aan werk Intensief” traject waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor betaald werk en welke ondersteuning nodig is om betaald werk te verkrijgen en/of te behouden.

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Novacollege - Entreeopleidingen

Nova Entree (mbo niveau 1, bol of bbl) Leidt jongeren, die zonder diploma van de vo-school komen, op voor het diploma niveau 1 in verschillende uitstroomprofielen

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

Diploma


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

De Verbeelding Zandvoort - Buurtbedrijf

Het Buurtbedrijf van De Verbeelding Zandvoort biedt trajecten waarin Zandvoorters werkzaamheden kunnen verrichten en onder begeleiding kunnen werken aan het verbeteren en ontwikkelen van hun arbeidsvaardigheden. Gericht op instromen op de arbeidsmarkt en deel te nemen aan de maatschappij.

Kenmerken:

vrij toegankelijk
werkervaringstraject


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Perspectief Leerwerkbedrijven

Perspectief Leerwerkbedrijven Biedt intensieve ondersteuningstrajecten (onderwijs-zorgarrangementen) in verschillende leerwerkbedrijven. Hierbij wordt gewerkt in echte bedrijven voor echte klanten in combinatie met de mogelijkheid om een diploma te halen (op mbo entree en mbo2 niveau) of branche certificaten. Focus op: vak leren; diploma halen; ondersteuning bij problemen; hulp bij het vinden van een baan.

Richtingen:

bouw
creatief
gastheer/gastvrouw
groenvoorziening
horeca
lassen
metaal
Multimedia
timmerman/vrouw

Kenmerken:

certificaat
Diploma
toeleiding


Bekijk details
Categorie: branche certificaten

Cursus VCA en Cursus Lassen niveau 1 - Branchecertificaat

Cursus VCA en Cursus Lassen niveau 1

Richtingen:

bouw
lassen

Kenmerken:

certificaat
cursus


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Juttersgeluk: stages, arbeidsactivering, re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding.

Juttersgeluk biedt zinvolle (werk)plekken voor mensen die minder goed meekomen in de maatschappij en voor wie een gewone baan (nog) niet zo gewoon is. Trajecten zijn mogelijk in het kader van stage, arbeidsactivering, re-integratie en er zijn plekken voor arbeidsmatige dagbesteding.

Richtingen:

creatief

Kenmerken:

toeleiding
werkervaringstraject


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of (terugkeer) naar werk.

Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of (terugkeer) naar werk. Wij begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar werk of dagbesteding.

Richtingen:

creatief
dienstverlening
Diverse richtingen
grafisch
horeca
sport

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
cursus


Bekijk details
Categorie: mentor/coach/buddy

Streetcornerwork: veldwerkorganisatie jongerenhulpverlening

Streetcornerwork is een veldwerk organisatie. Er wordt contact met jongeren gemaakt in het zogenaamde veld (straat, buurthuizen, hangplekken) waar vanuit een vertrouwensband een hulpverlenings-traject gestart wordt. Jongeren met problemen met bijvoorbeeld school, werk, wonen, financiën (wo schulden), justitie, gezondheid, sociaal netwerk, vrije tijd alcohol, drugsgebruik, kunnen bij streetcornerwork terecht voor advies of begeleiding.

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Stichting EcoSol Effect biedt Arbeidsmatige Dagbesteding

Ecosol biedt Arbeidsmatige dagbesteding die georganiseerd wordt vanuit verschillende locaties. Deelnemers verrichten zowel op de locatie zelf als in de publieke ruimte of binnen een bedrijf werkzaamheden. Zij bouwen een dag- en werkritme op, functioneren in een groep en doen arbeid gerelateerde vaardigheden op.

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Bekijk details
Categorie: mentor/coach/buddy

MEE & de Wering Zuid-Kennemerland

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft de regie over hun eigen leven te versterken, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt en de vraag van de cliënt staat hierbij centraal staat.

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details
Categorie: cursus en training

Drop-Inn - Korte trainingen

Stichting Drop-Inn biedt korte trainingen ter oriëntatie en voorbereiding op scholing en/of werk

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

cursus


Bekijk details
Categorie: cursus en training

Rebup Jongerencentrum

Na schooltijd dé veilige plek voor pubers en pré pubers. Voor huiswerkbegeleiding, een praatje of deelname aan leuke (gratis)projecten. Theater, kunst & cultuur? Maar altijd met respect voor elkaar

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

cursus
vrij toegankelijk


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

Werkervaringstraject (WET)

Maatwerktrajecten met persoonlijke begeleiding om jongeren, die niet weten welke richting ze in verder willen leren/werken, d.m.v. stages, coaching en opdrachten te laten ontdekken wat zijn/haar mogelijkheden, kwaliteiten, voorkeuren zijn.

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

Hartekamp Groep, jobcoacing

De Hartekampgroep is een organisatie die wonen en dagbesteding bied aan mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn verschillende projecten binnen de arbeidsmatige dagbesteding. Voorbeelden hiervan zijn: - Het cleanteam (schoonmaken van de bussen van Connexxion) - Groengroep (onderhoud van tuin, perken) - Werkcafe (lunch, koffie en facilitaire werkzaamheden) - Werken is Meedoen (WIM, combinatie met Heliomare, verschillende werkzaamheden) - Vliegertraject (traject voor schoolverlaters) Naast de dagbesteding bied de Hartekampgroep ook jobcoaching aan.

Richtingen:

groenvoorziening
horeca
lvb
schoonmaak

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details
Categorie: mentor/coach/buddy

Taalcoaches voor Nieuwkomers

De Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland koppelt een taalcoach aan een nieuwkomer.

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding

De Verbeelding Zandvoort - Arbeidsmatige Dagbesteding

De Verbeelding Zandvoort biedt: Waardevol Werk, Arbeidsmatige dagbesteding/ arbeidsparticipatie; scholing; werkervaringsplekken beschut werk en bij werkgevers; individuele begeleiding/jobcoaching naar/bij betaald werk; persoonlijke ontwikkeling en empowerment. Dit kan betekenen voor de ene kandidaat 2 dagdelen op een arbeidsafdeling tot en met toewerken naar betaald werken met begeleiding bij een werkgever in de regio.

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

toeleiding


Bekijk details

Praktijkleren

Wil jij een praktijkverklaring halen? En woon je in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond? ZKIJ Werkt Door helpt je graag om een werkplek te vinden die bij jou past. Als je al werkzaam bent bij een bedrijf kunnen we samen kijken of je daar ook kunt (praktijk)leren. En als je nu geen werk hebt, gaan we samen op zoek naar een passende werkgever. Helemaal gratis! Zou praktijkleren bij jou passen? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek!

Richtingen:

bouw
dienstverlening
Diverse richtingen
horeca
metaal
transport/logistiek/heftruck
Verkoop
zorg

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
certificaat
toeleiding


Bekijk details
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)

De Wilde Vaart

Dagbesteding plus begeleiding icm een slaapplek voor mensen met mogelijkheden. Begeleiding naar werk aan boord van een binnenvaart vrachtschip.

Richtingen:

transport/logistiek/heftruck

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding
werkervaringstraject


Bekijk details
Categorie: cursus en training

Huiskamerklas

Door Corona is het aantal thuiszitters en ook het aantal leerlingen dat moeite heeft om naar school te komen toegenomen. Voor deze groeiende groep is de Huiskamerklas opgericht. De Huiskamerklas is een atelier met een huiselijke sfeer voor jongeren die tijdelijk vastlopen. Jongeren die even niet zo goed weten hoe ze weer kunnen aanhaken en zoeken naar een oplossing. Jongeren die weer in beweging willen komen. Bij de huiskamerklas mogen jongeren (12-19 jaar) gewoon even ontspannen en ‘thuis’ komen. Samen met een ervaren coach worden jongeren gestimuleerd om stap voor stap het heft in eigen hand te nemen en terugkeer naar school mogelijk te maken. Bij de Huiskamerklas draait het om creativiteit. Door op verschillende manieren creatief bezig te zijn wordt de jongere levenslustiger. Creativiteit heeft een positieve invloed op je humeur en hersenfunctie. Je wordt positiever en leert denken in mogelijkheden in plaats van in problemen.

Richtingen:

dreigende thuiszitters
thuiszitters

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Bekijk details