5

Het Leerplein en de Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 vallen jongeren die een bijstandsuitkering willen aanvragen bij de gemeente onder de zogenaamde Participatiewet. In deze wet staat dat jongeren onder de 27 geen recht meer hebben op een bijstandsuitkering wanneer zij nog onderwijs kunnen volgen en dus studiefinanciering of studietoelage kunnen aanvragen. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat jongeren werken of een opleiding volgen. Juist als je jong bent is het belangrijk dat je de school afmaakt en werkervaring opdoet. Alleen voor jongeren die echt (tijdelijk) niet naar school kunnen of kunnen werken (bijvoorbeeld bij ziekte, psychische of lichamelijke problemen) blijft het vangnet van de bijstand intact.

De gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en de IJmond hebben er voor gekozen om jongeren actief te informeren over scholing. Jongeren onder de 27 die een bijstandsuitkering aanvragen krijgen binnen hun wettelijke zoektermijn van 4 weken een scholingsadviesgesprek bij het Doorstroompunt. Jongeren die nog onderwijs kunnen volgen kunnen met het advies actief op zoek naar passende scholing.

Jongeren die een uitkering willen aanvragen,  kunnen zich in de regio Zuid Kennemerland melden op het Regionaal Werkplein aan de Zijlsingel in Haarlem (Haarlem en Zandvoort) of bij de gemeente Heemstede (Heemstede en Bloemendaal). In de IJmond (IJmuiden, Velsen, Beverwijk, Heemskerk) dienen jongeren de aanvraag digitaal in te dienen via www.werk.nl.