Jongeren onder de 18 betalen geen schoolgeld. Ben je boven de 18, dan betaal je schoolgeld om naar school te gaan. Het bedrag dat je moet betalen is vastgesteld door DUO en bedraagt in het schooljaar 2014-2015 1.118 euro per jaar voor een voltijd MBO opleiding. Je betaalt het aan DUO, niet aan de school. Naast het schoolgeld betaal je aan de school nog boekengeld en (afhankelijk van de opleiding) extra bijdragen voor kleding en/of materialen. Je ontvangt boven je achttiende bij het volgen van een voltijdsopleiding wel studiefinanciering. Volg je een BBL-opleiding (1 dag school en 4 dagen in de week werken) dan betaal je een lager bedrag aan schoolgeld.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,