scholing_werkt_kleiner

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

  • 5 jaar: start van de leerplichtige leeftijd (eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden)
  • 12 jaar: jongere ook zelf verantwoordelijk voor schoolbezoek
  • 16 jaar: einde volledige leerplicht aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden (16 tot 18 jaar: kwalificatieplichtig zolang nog geen startkwalificatie is behaald)
  • 18 jaar: einde van de kwalificatieplicht. Het RMC volgt je tot 23 jaar en kan je helpen om te bekijken of je een startkwalificatie kunt behalen
  • 23 jaar: einde RMC-leeftijd. Scholingsadviezen door RMC aan jongeren van 18-27 die een bijstandsuitkering aanvragen (Participatiewet).
  • 27 jaar: einde betrokkenheid RMC bij Participatiewet

Uitleg van de afkortingen en termen

Leerplicht = de wet bepaalt dat je vanaf 5 jaar naar school moet
Kwalificatieplicht = de verplichting om tot 18e naar school te gaan om je startkwalificatie (diploma) te behalen
RMC = de wet vroegtijdig schoolverlaten wordt uitgevoerd door RMC, zij geven scholingsadvies
WWB/ Bijstand = wet bijstand bij werkeloosheid, RMC adviseert over scholing