Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Kan uw kind maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet omdat u zelf thuiswerkt? Probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Posted in: Onderwijs en Covid-19,