Lijn 5 biedt behandeling en begeleiding aan gezinnen met kinderen van 6 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, in heel Noord Holland. Deze organisatie biedt hulp aan huis. Als het thuis niet meer gaat kun je tijdelijk in een behandelgroep wonen: www.ln5.nl.

Werkgebied: landelijk

Posted in: Sociale kaart,