Als wordt voldaan  aan een aantal voorwaarden is dit mogelijk. In de eerste plaats moet u in New York een school zoeken waar uw kinderen naartoe kunnen. Als uw kinderen daar staan ingeschreven moet u uw kinderen uitschrijven van de school  in Nederland. In de tussentijd vraagt u bij de leerplichtambtenaar een vrijstelling van de inschrijvingsverplichting op grond van artikel 5 onder c van de leerplichtwet. Deze vrijstelling krijgt u als u kunt aantonen dat uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland en deze school ook daadwerkelijk bezoekt. U dient bij de aanvraag dus een bewijs van inschrijving van de school in New York te overleggen.

Posted in: Leerplicht,