OCK het Spalier biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jongeren van 0 tot 18 jaar en gezinnen, waarbij er complexe problematiek rondom opgroeien en opvoeden speelt: www.ockhetspalier.nl.
Werkgebied: Midden en Zuid Kennemerland

Posted in: Sociale kaart,