Stichting Blijf Groep biedt preventie, opvang en ambulante hulp bij huiselijk geweld in Noord-Holland. Iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld kan contact opnemen: www.blijfgroep.nl.

Werkgebied: landelijk

Posted in: Sociale kaart,