Onder dit menu vindt u de belangrijkste onderdelen van de leerplichtwet.