Terug naar de zoekpagina

Bedrijf & Samenleving: Time2Shine

Organisatienaam: Bedrijf & Samenleving
Categorie: mentor/coach/buddy
Omschrijving: Bedrijf en Samenleving heeft verschillende mentor projecten om jongeren een steuntje in de rug te geven.
Contactinformatie: Desiree Terwee
06-34248772
desiree@bedrijfensamenleving.nl
Locaties: Freddie Oversteegenstraat 315
Haarlem
Doel: Voortijdig schoolverlaten voorkomen.
Inzetten van een mentor die een jongere die ondersteuning nodig heeft in (de toeleiding naar) werk, dagbesteding, opleiding, stage, ondersteunt. O.a. door hem/haar in zijn/haar kracht te zetten, zelfvertrouwen te geven en samen aan een toekomst werken. Proberen een startkwalificatie te laten halen.

Doelgroep: Jongeren woonachtig in Kennemerland
14 – 27 jaar
traject_aanbod: Jongeren een steuntje in de rug geven en een luisterend oor bieden voor sociale- of leerproblematiek.
Mentoren worden geworven uit het bedrijfsleven en hebben een groot netwerk.
Gaat om maatwerk, dus alles kan en wordt met de jongere en de mentor besproken
Meegaan naar stage werk enz. kan zo nodig ook.
Duur: Zolang het nodig is!
Procedure aanmelding: Bellen met de contactpersoon Desiree Terwee of een mail naar desiree@bedrijfensamenleving of bel 06-34248772
Meer informatie: www.bedrijfensamenleving.nl
Website: www.bedrijfensamenleving.nl

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Terug naar de zoekpagina