Terug naar de zoekpagina

IJmond Werkt!

Organisatienaam: IJmond Werkt!
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)
Omschrijving: Jongeren die vanuit het vso/pro/entree-onderwijs het uitstroomprofiel arbeid krijgen of uitvallen tijdens hun opleiding, worden ondersteund door IJmond Werkt! bij het vinden van een baan.
Contactinformatie: Diana Hermans
06-1590224
Locaties: Stationsplein 48a
1948 LC Beverwijk
Doel: Het bemiddelen van jongeren met indicatie banenafspraak naar een werkervaringsplaats/betaalde baan
Doelgroep: Jongeren van vso/pro/Entree-opleiding met een indicatie banenafspraak
traject_aanbod: Ondersteuning bestaat uit een intakegesprek, registratie in de kandidatenverkenner, het aanbieden van een werkervaringsplaats en het aanbodgericht werven van passende vacatures. Bij uitstroom naar een betaalde baan is het mogelijk om jobcoaching in te zetten.
Duur: De duur van de ondersteuning is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt.
Bijzonderheden: Twee maal per jaar is er met pro/vso scholen contact omtrent leerlingen die dreigen uit te vallen of profiel arbeid mee zullen krijgen. Zodoende wordt er zorg gedragen voor een goede overgang na een schoolperiode.
Procedure aanmelding: Als er een bijstandsuitkering wordt aangevraagd, wordt betrokkene uitgenodigd voor een groepsvoorlichting. Betrokkene zal vervolgens intern worden doorgemeld voor bemiddeling naar een werkervaringsplaats/betaalde baan.

Indien geen uitkering wordt aangevraagd dan kan er contact opgenomen worden met IJmond Werkt! om een afspraak te maken in het kader van een garantiebaan.
Meer informatie: Meer informatie kan verstrekt worden door contact op te nemen met IJmond Werkt! WerkgeversServicePunt IJmond
Tel. 0251-279045

www.ijmondwerkt.com/werkgeversservicepunt-ijmond
www.wspteam.nl
Website: www.ijmondwerkt.com

Kenmerken:

toeleiding
vso


Terug naar de zoekpagina