Terug naar de zoekpagina

Reakt: arbeidsmatige dagbesteding

Organisatienaam: Reakt - onderdeel Parnassiagroep
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding
Omschrijving: Reakt, arbeidsmatige dagbesteding, biedt individuele begeleiding en jobcoaching vanaf 18 jaar, 16+ is in ontwikkeling.

Reakt wil een brug slaan tussen zorg en samenleving
Contactinformatie: Sandra Dieleman
managementassistente Reakt Noord-Holland
Watertorenpad 6
1901 ZX Castricum
06-30049455
s.dieleman@reakt.nl
Locaties: Er zijn 35 vestigingen in Noord- en Zuid-Holland.
Zie voor de deze locaties : https://www.reakt.nl/onze-locaties

Doel: Stapsgewijs overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt en participatie mogelijk maken
Doelgroep: Jongeren vanaf 18 jaar bij wie door psychische en/of lichamelijke klachten sprake is van afstand tot de arbeidsmarkt
traject_aanbod: Reakt biedt groepsgewijs arbeidsmatige dagbesteding met individuele begeleiding. Samen met een trajectbegeleider wordt een trajectplan op maat gemaakt waar leer(werk) plekken, jobcoaching en/of cursussen deel van uit (kunnen) maken.

Het aanbod kan worden gecombineerd met individuele behandeling (Lucertis, Brijder) of bemoeizorg via Fact en Vangnet en Advies.


Duur: Afhankelijk van hulpvraag en indicatie
Bijzonderheden: Reakt behoort tot de Parnassiagroep, net als Brijder jeugdverslaving en Lucertis Jeugd GGZ

www.brijderjeugd.nl
www.lucertis.nl/contact

Aktief Talent is inmiddels onderdeel van de Parnassiagroep en daarmee ook van Reakt.
Procedure aanmelding: Voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort betreft de arbeidsmatige dagbesteding van Reakt/Aktief Talent een gekanteld aanbod. Inwoners van deze gemeenten kunnen zich direct (drempelloos) aanmelden.
Voor andere gemeenten gelden diverse routes zoals WMO maatwerkvoorziening en Trajecten UWV.

Meer informatie: www.reakt.nl
www.parnassiagroep.nl
Website: www.reakt.nl

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Terug naar de zoekpagina