Terug naar de zoekpagina

Werkdag: Werk & Trainingscentrum

Organisatienaam: Werkdag
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding
Omschrijving: Werkdag BV begeleidt arbeidsparticipatietrajecten: van arbeidsmatige dagbesteding, scholing, jobcoaching tot en met regulier betaald werk en individuele begeleiding gericht op arbeid en maximaal participeren in werk.

Er is ook een “Zorg voor werk” traject waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor betaald werk en welke ondersteuning nodig is om betaald werk te verkrijgen en/of te behouden.
Contactinformatie: Ronald Kaandorp Teamcoördinator
023 5434312 / 06 39 80 60 61
Locaties: Werk -en Trainingslocatie Werkdag BV
Spieringweg 835,
2142 ED Cruquius
Tel: 023 54 34 312
info@werkdagbv.nl
Doel: 1. Maximale arbeidsparticipatie met ondersteuning.
2. Onderzoek naar mogelijkheden van betaald werk en welke ondersteuning in werk en zorg nodig wordt geacht.
Doelgroep: Mensen met GGZ, VG, LVG, verslaving problematiek of andere multi-problematiek.
18- t/m 65 jaar
traject_aanbod: 1 Werkdag biedt: Arbeidsmatige dagbesteding/ arbeidsparticipatie; scholing; werkervaringsplekken beschut werk en bij werkgevers; individuele begeleiding/jobcoaching naar/bij betaald werk; persoonlijke ontwikkeling en empowerment. Dit kan betekenen voor de ene kandidaat 2 dagdelen op een arbeidsafdeling tot en met toewerken naar betaald werken met begeleiding bij een werkgever in de regio.

Binnen het werk-en trainingsentrum kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden bij o.a. administratie, kaarsenmakerij, textielatelier, klusafdeling, computer en recycling, creatief/keramiek, winkel Juffrouw de Bonte, 3D-printing, Grafisch DTP/Website.

De ambitie is om 20 uur werk en 4 uur scholing per week te bieden. Minder kan ook wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn in de praktijk.
2 Zorg voor werk traject: De kandidaat gaat na het kennismakingsgesprek direct aan het werk.

De jobcoach/trajectbegeleider volgt het traject en koppelt dit terug naar de klantmanager. Tijdens dit traject wordt vastgesteld welke ondersteuning nodig is en welke regelingen beschikbaar zijn. In dit traject wordt ook aanvraag voor doelgroepenregister gedaan indien noodzakelijk. Het traject naar betaald werk met en zonder ondersteuning wordt in nauwe samenwerking met Pasmatch uitgevoerd

Duur: Zorg voor Werk traject duurt maximaal 1 jaar.
Bijzonderheden: 1. Reiskostenvergoeding 19 ct p km boven de 5 km en arbeidsvergoeding tussen de 0,50 ct en 1 euro per uur afhankelijk van de werksoort.
2. Reiskostenvergoeding 19 ct p km boven de 5 km
Procedure aanmelding: 1. WMO: Voor de genoemde vormen van begeleiding is bij Werkdag BV geen indicatie meer nodig omdat vanuit de WMO het gehele aanbod bij Werkdag BV is gekanteld.
https://www.werkdagbv.nl/aanmelden
2. Zorg voor Werk: Aanmelding via Klantmanager SoZaWe via Mens Centraal.
Meer informatie: www.WerkdagBV.nl
Zie ook deze website voor praktijkvoorbeelden.
Website: www.werkdagbv.nl

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Terug naar de zoekpagina