Terug naar de zoekpagina

Snuffelmug Werk- en trainingscentrum/leerwerkbedrijf - Kringloopwinkel

Organisatienaam: Werkdag - Snuffelmug
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding
Omschrijving: Binnen de Kringloopwinkel begeleidt arbeidsparticipatietrajecten: van Waardevol Werk, arbeidsmatige dagbesteding, scholing, jobcoaching tot en met regulier betaald werk en individuele begeleiding gericht op arbeid en maximaal participeren in werk.

Er is ook een “Werk aan werk Intensief” traject waarin onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor betaald werk en welke ondersteuning nodig is om betaald werk te verkrijgen en/of te behouden.
Contactinformatie: John Bolder
Teamcoördinator
023 543 4362 / 0629593481
Locaties: Werk & Training Centrum De Snuffelmug,
Surinameweg 9b,
2035 VA Haarlem

Doel: 1. Maximale arbeidsparticipatie met ondersteuning.
2. Onderzoek naar mogelijkheden van betaald werk en welke ondersteuning in werk en zorg nodig wordt geacht.
Doelgroep: • Mensen met GGZ, VG, LVG, verslaving problematiek of andere multi-problematiek
• 16 t/m 65 jaar
• Jongeren uit Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

traject_aanbod: 1 De Snuffelmug is een leer- en werkbedrijf waar diverse werkzaamheden worden aangeboden: in de winkel, magazijn, sorteerafdeling,

Waardevol Werk, Arbeidsmatige dagbesteding/ arbeidsparticipatie; scholing; werkervaringsplekken beschut werk en bij werkgevers; individuele begeleiding/jobcoaching naar/bij betaald werk; persoonlijke ontwikkeling en empowerment. Dit kan betekenen voor de ene kandidaat 2 dagdelen op een arbeidsafdeling tot en met toewerken naar betaald werken met begeleiding bij een werkgever in de regio.
De ambitie is om 20 uur werk en 4 uur scholing per week te bieden. Minder kan ook wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn in de praktijk. De duur is niet gemaximeerd.
2 Werk aan Werk Intensief traject: De kandidaat gaat na het kennismakingsgesprek direct aan het werk.


De jobcoach/trajectbegeleider volgt het traject en koppelt dit terug naar de klantmanager. Tijdens dit traject wordt vastgesteld welke ondersteuning nodig is en welke regelingen beschikbaar zijn. In dit traject wordt ook aanvraag voor doelgroepenregister gedaan indien noodzakelijk. Het traject naar betaald werk met en zonder ondersteuning wordt in nauwe samenwerking met Pasmatch uitgevoerd
Duur: Werk en Werk Intensief traject duurt maximaal 1 jaar
Bijzonderheden: 1 Reiskosten vergoeding 19 ct p km boven de 5 km en arbeidsvergoeding tussen de 0,50 ct en 1 euro per uur afhankelijk van de werksoort.
2 Reiskosten vergoeding 19 ct p km boven de 5 km

De Snuffelmug is onderdeel van WerkdagBV


De Snuffelmug is onderdeel van WerkdagBV
Procedure aanmelding: 1. WMO: Voor de genoemde vormen van begeleiding is bij Werkdag BV geen indicatie meer nodig omdat vanuit de WMO het gehele aanbod bij Werkdag BV is gekanteld.
https://www.werkdagbv.nl/aanmelden
2. Werk aan Werk Intensief: Aanmelding via Klantmanager Werk & Inkomen
Meer informatie: www.snuffelmug.nl
www.WerkdagBV.nl
Hier zijn ook praktijkvoorbeelden te vinden
Website: www.snuffelmug.nl

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Terug naar de zoekpagina