Terug naar de zoekpagina

Novacollege - Entreeopleidingen

Organisatienaam: Nova College - Entree opleidingen
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)
Omschrijving: Nova Entree (mbo niveau 1, bol of bbl)
Leidt jongeren, die zonder diploma van de vo-school komen, op voor het diploma niveau 1 in verschillende uitstroomprofielen
Contactinformatie: Esther Metekohy
entree@novacollege.nl
023-5302450
Locaties: Haarlem, Beverwijk en Hoofddorp
zie de website voor exacte locaties
Doel: Diploma niveau 1
Persoonlijke groei en ontwikkeling
Kans op werk vergroten; Voorbereiden op de arbeidsmarkt;
Doorstroom naar vervolgopleiding mbo2
Doelgroep: Jongeren tussen de 16 en 24 jaar
Die nog geen vo diploma hebben
traject_aanbod: Leidt op voor het diploma niveau 1 bol/bbl in de volgende richtingen:
- Assistent bouw en wonen en onderhoud
- Assistent dienstverlening en zorg - taal plus
- Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
- Assistent installatie- en constructie-techniek
- Assistent mobiliteitsbranche
- Assistent verkoop / retail - taal plus
- Assistent Logistiek
- Assistent techniek - taal plus

Tijdens de opleiding wordt veel persoonlijke begeleiding geboden om de student te ondersteunen bij het aanleren van de vaardigheden en competenties die nodig zijn om een beroep, of vervolgopleiding goed te gaan doen.
Duur: 1 jaar
Bijzonderheden: Studenten volgen de reguliere Entreeopleiding. Maar het kan zijn dat een student een andere omgeving nodig heeft of een ander soort onderwijs. Daarvoor biedt Nova Entree andere onderwijsvormen aan. Bijv werken voor bedrijven met echte opdrachten, onderwijs wat gecombineerd wordt met veel sporten en bewegen of waarbij in kleine groepen wordt gewerkt.
Bijv: Zo worden binnen de opleiding assistent dienstverlening en zorg de onderwijsmethoden "Nova Zorg voor de Buurt" en "Nova Entree in Beweging" aangeboden.
Procedure aanmelding: Aanmeldformulier moet worden ingevuld door de school van herkomst (decaan, mentor) via een link op de website. Voor vragen kun je mailen naar entree@novacollege.nl
Daarna volgt een intake, waarbij gekeken wordt welke opleiding, onderwijsvorm en ondersteuning het beste past bij de mogelijkheden en onderwijsbehoeften.
Meer informatie: https://www.novacollege.nl/domein/entree

Website: www.novacollege.nl

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

Diploma


Terug naar de zoekpagina