Terug naar de zoekpagina

De Verbeelding Zandvoort - Buurtbedrijf

Organisatienaam: Werkdag - Buurtbedrijf De Verbeelding
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding
Omschrijving: Het Buurtbedrijf van De Verbeelding Zandvoort biedt trajecten waarin Zandvoorters werkzaamheden kunnen verrichten en onder begeleiding kunnen werken aan het verbeteren en ontwikkelen van hun arbeidsvaardigheden. Gericht op instromen op de arbeidsmarkt en deel te nemen aan de maatschappij.
Contactinformatie: Rogier Leegwater Teamcoördinator
023 54 34 362
Locaties: Buurtbedrijf Zandvoort,
Louis Davidscarre 1,
2042 LZ Zandvoort
Tel: 023 57 40 226
info@DeVerbeelding-Zandvoort.nl
Doel: Maximale arbeidsparticipatie met ondersteuning.
Doelgroep: Inwoners van Zandvoort; 18- t/m 65 jaar die willen werken maar (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Mensen met GGZ, VG, LVG, verslaving problematiek of andere multi-problematiek.
traject_aanbod: Bij het Buurtbedrijf wordt gewerkt onder begeleiding aan het verbeteren en ontwikkelen van arbeidsvaardigheden door scholing, training en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Zoals: productiewerkzaamheden; het onderhouden van tuintjes van ouderen; het uitvoeren van allerhande klussen bij mensen thuis; het onderhouden van het mountainbike pad van PWN, etc. De activiteiten zijn divers en wisselend, er wordt gekeken naar wat de talenten zijn van mensen en wat ze willen leren.
Duur: De ambitie is om 20 uur werk en 4 uur scholing per week te bieden. Minder kan ook wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn in de praktijk.
Bijzonderheden: Het Buurtbedrijf is ontwikkeld als onderdeel van De Verbeelding in Zandvoort en valt onder Werkdag B.V.

Werkdag B.V. biedt voor deelnemers van het Buurtbedrijf ook een aanbod “Zorg voor Werk”. Zie bij het aanbod van Werkdag B.V.

Reiskosten vergoeding 19 ct p km boven de 5 km en arbeidsvergoeding tussen de 0,50 ct en 1 euro per uur afhankelijk van de werksoort.
Procedure aanmelding: Voor deelname(Zandvoorters) is geen indicatie meer nodig omdat vanuit de WMO dit aanbod is gekanteld.
https://www.deverbeelding-Zandvoort.nl/index.php/formulier
of: bel 023-5740226 of loop binnen in de Blauwe Tram, Loius Davidsstraat 2 te Zandvoort.
Meer informatie: https://www.deverbeelding-zandvoort.nl

Zie de website ook voor praktijk voorbeelden
Website: www.deverbeelding-zandvoort.nl

Kenmerken:

vrij toegankelijk
werkervaringstraject


Terug naar de zoekpagina