Terug naar de zoekpagina

Juttersgeluk: stages, arbeidsactivering, re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding.

Organisatienaam: Stichting Juttersgeluk
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding
Omschrijving: Juttersgeluk biedt zinvolle (werk)plekken voor mensen die minder goed meekomen in de maatschappij en voor wie een gewone baan (nog) niet zo gewoon is. Trajecten zijn mogelijk in het kader van stage, arbeidsactivering, re-integratie en er zijn plekken voor arbeidsmatige dagbesteding.
Contactinformatie: Lonneke Wejden (locatie coördinator) 0619227036.

Locaties: Tetterodeweg 27a in Overveen (begin van de Zeeweg naar
Zandvoort)
http://www.juttersgeluk.nl/route-naar-atelier-juttersgeluk/

Doel: • Bij Juttersgeluk wordt samen gewerkt om met elkaar iets te betekenen voor de maatschappij. Een plek waar je ook je draai kunt vinden als je andere talenten hebt en in het reguliere werk niet helemaal tot je recht komt.
• Toename zelfvertrouwen, eigenwaarde, socialiseren, ritme zodat vanuit Juttersgeluk een volgende stap gemaakt kan worden op de participatieladder richting arbeid.
Doelgroep: Voor iedereen voor wie gewoon werk (nog) niet zo gewoon is.

Overige: Alle leeftijden
traject_aanbod: Dagelijks is Juttersgeluk te vinden op het strand, om aangespoeld en achtergelaten afval te verzamelen en het strand en de zee schoon te maken. In ons atelier worden deze grondstoffen(her)gebruikt om unieke en duurzame producten te vervaardigen voor verkoop en tentoonstelling. Zo wordt er bij Juttersgeluk samengewerkt aan een duurzame toekomst, voor deelnemers, vrijwilligers en
voor anderen. We creëren waarde en waardering voor de mens en een gezonde en schone omgeving.

Begeleiding: Na een proefdag wordt bij Stichting Juttersgeluk samen met de deelnemer een begeleidingsplan op gesteld.

Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke krachten en kansen van zowel deelnemer als vrijwilliger. Vanuit persoonlijke doelstellingen worden zij gestimuleerd om zoveel mogelijk mee te
doen en eigen mogelijkheden verder te ontwikkelen. Waar dit niet altijd alleen lukt, maar samen wel, zoeken wij naar passende onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld met onze vrijwilligers. Dankzij de grote diversiteit aan werkzaamheden,
kan iedereen, van elke leeftijd, meedoen op een eigen en beste passende manier, die aansluit bij persoonlijke capaciteiten en behoeften.

Tijden: Twee tot zes dagdelen per week van 3 uur. Op de dinsdag, donderdag en/of vrijdag is Juttersgeluk geopend van 9.00 tot 15.00.
Duur: Afhankelijk van de doelen van de deelnemer.
Bijzonderheden: Strandjutten is een laagdrempelige en gezonde manier om
maatschappelijk actief te zijn. Het is niet alleen zinvol voor het milieu, het geeft mensen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Zo pakken we samen een groot maatschappelijk probleem aan; de plastic soep.
Vervoer: Juttersgeluk heeft een ontzettend mooie blauwe juttersbus. Wanneer het voor de deelnemer
moeilijk is om zelfstandig naar en van het atelier of strand te komen, kunnen wij eventueel in overleg voor vervoer zorgen.
Procedure aanmelding: Via locatie coördinator Lonneke Weiden: 06-19227036, lonneke@juttersgeluk.nl
Meer informatie: www.juttersgeluk.nl
Website: www.juttersgeluk.nl

Richtingen:

creatief

Kenmerken:

toeleiding
werkervaringstraject


Terug naar de zoekpagina