Terug naar de zoekpagina

Stichting EcoSol Effect biedt Arbeidsmatige Dagbesteding

Organisatienaam: Stichting EcoSol Effect
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding
Omschrijving: Ecosol biedt Arbeidsmatige dagbesteding die georganiseerd wordt vanuit verschillende locaties. Deelnemers verrichten zowel op de locatie zelf als in de publieke ruimte of binnen een bedrijf werkzaamheden. Zij bouwen een dag- en werkritme op, functioneren in een groep en doen arbeid gerelateerde vaardigheden op.
Contactinformatie: Sandra v.d. Gouw
06 18738712
Locaties: • Nieuwe Werf: o.a. tuinwerkzaamheden, fietsenreparatie en -verkoop, houtwerkzaamheden, werken in de catering (Waterlaboratorium).
https://www.ecosol.nl/de-nieuwe-werf/
• Posthuis Schoterbos: o.a. tuin, houtbewerking, klussen t.b.v. buurtbewoners https://www.ecosol.nl/het-posthuis/
• De Fjord: o.a. fietsenwerkplaats, schoonmaak, catering/koken, https://www.ecosol.nl/activiteitencentrum/
• Groene werkplaats: tuinwerkzaamheden en technische klussen
https://www.ecosol.nl/de-groene-werkplaats-2/
• Sportschool de Hagedis https://www.ecosol.nl/sportcentrum-de-hagedis/
Doel: • Werken aan een dag- en nachtritme
• Sociale vaardigheden
• Werknemersvaardigheden
• Oriëntatie op een vervolg
• Samenhang met de keten en thuissituatie
• Vrijetijdsbesteding
• Stijgen op de participatieladder, werken aan een vervolgstap
Doelgroep: Jongeren die niet naar school gaan en geen opleiding (meer) volgen, waarbij veelal sprake is van problemen op verschillende terreinen: thuis/woonsituatie, verslaving, schulden, gedrags- en psycho-sociale problematiek. Vaak zijn ze moeilijk te bewegen zijn richting school, werk of werkprojecten. Ze hebben geen startkwalificatie.
Leeftijd 18 – 23 jaar, in overleg 18 -
Overige: EcoSol Effect wil zich in het aanbod meer richten op jongeren. De meeste deelnemers zijn tot nu toe volwassenen met psychiatrische en psychosociale problematiek, een verslavingsachtergrond, dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. Vaak gaat het om deelnemers met een dubbele diagnose en is er sprake van problematiek die te maken heeft met een licht verstandelijke beperking.
traject_aanbod: We werken met een plan van aanpak waarin het uitgangspunt is dat er een opbouw in het traject zit, maar waarbinnen gestart wordt met dat iemand komt en er “mag zijn”. Uitgangspunt is de vraag van de jongere en aansluiten bij de situatie waar hij/zij in verkeert, maar ook werken aan een vervolgstap. Als onderdeel van de dagbesteding bij EcoSol Effect kunnen jongeren gebruik maken van sportschool de Hagedis waar zij 1 keer per week kunnen sporten. De dagbesteding die wij bieden moet aansluiten op bestaande projecten en trajecten en daarin een (tijdelijke) toegevoegde waarde hebben. Toewerken naar een vervolgstap richting werk(project) of school is het uitgangspunt.
Duur: Periode is zo kort mogelijk maar in afstemming met verwijzer en deelnemer.
Bijzonderheden: Samenwerking met Kenter, het RMC en de combinatie met vrije tijd ism jongerenwerk.
Procedure aanmelding: EcoSol Effect is een algemene voorziening, aanmelding gaat via de coördinator van de locatie.
Inwoners van de gemeenten Haarlem en Zandvoort kunnen zich direct (drempelloos) aanmelden.
Voor deelnemers uit andere gemeenten moet bij de “eigen gemeente” een indicatie worden aangevraagd. EcoSol Effect kan daarbij ondersteunen.
Meer informatie: www.ecosoleffect.nl
Website: www.ecosol.nl

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Terug naar de zoekpagina