Terug naar de zoekpagina

Werkervaringstraject (WET)

Organisatienaam: Leerplein - RMC
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)
Omschrijving: Maatwerktrajecten met persoonlijke begeleiding om jongeren, die niet weten welke richting ze in verder willen leren/werken, d.m.v. stages, coaching en opdrachten te laten ontdekken wat zijn/haar mogelijkheden, kwaliteiten, voorkeuren zijn.
Contactinformatie: Esther van Dam
evandam@leerplein-mzk.nl
023-5113779 of 06-16215243
Locaties: Leerplein of Werkplein-UWV
Doel: Doel is dat de jongere na het WET-Traject gerichter en gemotiveerder met een opleiding of combinatie leren/werken begint, omdat het heeft ontdekt welke richting/traject het beste past en realistisch is. Tevens om de jongere toe te rusten met de vaardigheden om een stageplek, opleiding of (leer) werkplek te kunnen vinden en behouden.
Doelgroep: Jongeren tussen de 16 en 23 jaar, zonder startkwalificatie.
traject_aanbod: Het traject wordt afgestemd op de specifieke omstandigheden en mogelijkheden van de jongere.
In het eerste deel van het traject leert de jongere meer over het schrijven van een cv, de eigen kwaliteiten, solliciteren, netwerken etc en krijgt de jongere zicht op voorkeuren voor bepaalde vakrichtingen. Daarna volgt een periode van stages lopen, waarbij de jongere ondersteund wordt door een coach met persoonlijke gesprekken en opdrachten. Resultaat is een persoonlijk en realistisch toekomstplan.
Duur: Meestal blijft de jongere in het traject zolang er (nog) geen herplaatsing mogelijk is. Dat kán betekenen dat de rest van het lopende schooljaar de jongere vanuit het WET-traject begeleid wordt en bij de start van het nieuwe schooljaar instroomt in de opleiding/ het traject van keuze.
Bijzonderheden: Instromen kan gedurende het gehele lopende schooljaar.
Procedure aanmelding: Instromen kan gedurende het gehele lopende schooljaar.

Voor leerplichtige leerlingen: contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.
Voor jongeren tussen de 18-23 jaar: rechtstreeks aanmelden bij Esther van Dam:
evandam@leerplein-mzk.nl
tel: 023-5113779 of 06-16215243
Meer informatie: Via Esther van Dam (zie hierboven)


www.leerplein-mzk.nl/wp-content/uploads/2015/10/Leerplein_Werkervaringstraject_web.pdf
Website: www.leerplein-mzk.nl

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching
toeleiding


Terug naar de zoekpagina