Terug naar de zoekpagina

De Verbeelding Zandvoort - Arbeidsmatige Dagbesteding

Organisatienaam: De Verbeelding Zandvoort - Werkdag BV
Categorie: arbeidsmatige dagbesteding
Omschrijving: De Verbeelding Zandvoort biedt: Waardevol Werk, Arbeidsmatige dagbesteding/ arbeidsparticipatie; scholing; werkervaringsplekken beschut werk en bij werkgevers; individuele begeleiding/jobcoaching naar/bij betaald werk; persoonlijke ontwikkeling en empowerment. Dit kan betekenen voor de ene kandidaat 2 dagdelen op een arbeidsafdeling tot en met toewerken naar betaald werken met begeleiding bij een werkgever in de regio.
Contactinformatie: Manon van Huik
Team Coördinator
06-24886840
Locaties: De Verbeelding Zandvoort, Louis Davidscarre 1, Zandvoort (de Blauwe Tram)
023 30 40 700

Circulaire Hotspot Kamerlingh Onnesstraat 20, 2041 CC Zandvoort
Doel: 1. Maximale arbeidsparticipatie met ondersteuning.
2. Onderzoek naar mogelijkheden van betaald werk en welke ondersteuning in werk en zorg nodig wordt geacht.
Doelgroep: • Mensen met GGZ, VG, LVG, verslaving problematiek of andere multi-problematiek
• 16 t/m 65 jaar
• Jongeren uit Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer
Financiering WMO WLZ Jeugdwet en Werk & Inkomen.

traject_aanbod: 1 De Verbeelding Zandvoort biedt: Waardevol Werk, Arbeidsmatige dagbesteding/ arbeidsparticipatie; scholing; werkervaringsplekken beschut werk en bij werkgevers; individuele begeleiding/jobcoaching naar/bij betaald werk; persoonlijke ontwikkeling en empowerment. Dit kan betekenen voor de ene kandidaat 2 dagdelen op een arbeidsafdeling tot en met toewerken naar betaald werken met begeleiding bij een werkgever in de regio.

Binnen het werk-en trainingsentrum kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden bij o.a. administratie, 3D printing, Naaiatelier, Textielbedrukken, Fietsreparatie, productiewerkzaamheden, Tuinonderhoud in Zandvoort, Website toeleiding naar betaald werk en lokale ondernemers.

De ambitie is om 20 uur werk en 4 uur scholing per week te bieden. Minder kan ook wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn in de praktijk.
2 Werk aan Werk Intensief traject: De kandidaat gaat na het kennismakingsgesprek direct aan het werk.

De jobcoach/trajectbegeleider volgt het traject en koppelt dit terug naar de klantmanager. Tijdens dit traject wordt vastgesteld welke ondersteuning nodig is en welke regelingen beschikbaar zijn. In dit traject wordt ook aanvraag voor doelgroepenregister gedaan indien noodzakelijk. Het traject naar betaald werk met en zonder ondersteuning wordt in nauwe samenwerking met Pasmatch uitgevoerd
Bijzonderheden: In de Circulaire Hotspot wordt samengewerkt met Juttersgeluk, Ecosol Effect en Spaarnelanden.

Vergoeding
1. 1 euro per uur bij arbeid.
Procedure aanmelding: 1. WMO: Voor de genoemde vormen van begeleiding is bij Werkdag BV geen indicatie meer nodig omdat vanuit de WMO het gehele aanbod bij Werkdag BV is gekanteld.
https://www.werkdagbv.nl/aanmelden
2. Werk aan Werk Intensief: Aanmelding via Klantmanager Werk & Inkomen
Meer informatie: www.DeVerbeelding-Zandvoort.nl
Website: www.DeVerbeelding-Zandvoort.nl

Richtingen:

Diverse richtingen

Kenmerken:

toeleiding


Terug naar de zoekpagina