Terug naar de zoekpagina

Huiskamerklas

Organisatienaam: Huiskamerklas
Categorie: cursus en training
Omschrijving: Door Corona is het aantal thuiszitters en ook het aantal leerlingen dat moeite heeft om naar school te komen toegenomen.

Voor deze groeiende groep is de Huiskamerklas opgericht.

De Huiskamerklas is een atelier met een huiselijke sfeer voor jongeren die tijdelijk vastlopen. Jongeren die even niet zo goed weten hoe ze weer kunnen aanhaken en zoeken naar een oplossing. Jongeren die weer in beweging willen komen.

Bij de huiskamerklas mogen jongeren (12-19 jaar) gewoon even ontspannen en ‘thuis’ komen. Samen met een ervaren coach worden jongeren gestimuleerd om stap voor stap het heft in eigen hand te nemen en terugkeer naar school mogelijk te maken.

Bij de Huiskamerklas draait het om creativiteit. Door op verschillende manieren creatief bezig te zijn wordt de jongere levenslustiger. Creativiteit heeft een positieve invloed op je humeur en hersenfunctie. Je wordt positiever en leert denken in mogelijkheden in plaats van in problemen.
Contactinformatie: Danielle von Oerthel
Locaties: Schipholpoort 40 Haarlem
Doel: Ontspannen, in beweging komen.
Uiteindelijke doel is terug keer naar school
Doelgroep: Leeftijd 12-19
traject_aanbod: Traject is op maat.

Opbouwen in aantal uur, samen zijn met andere jongeren, frustratietolerantie vergroten.


Duur: Maximaal 1 schooljaar.
Procedure aanmelding: Ouders kunnen een kennismakingsgesprek inplannen via mail, telefoon of app. Tijdens dat gesprek kijken we wat de wensen zijn en of de Huiskamerklas de geschikte plek is. Vervolgens maken we concrete afspraken.
Meer informatie: www.buroschoon.nl
Website: www.buroschoon.nl

Richtingen:

dreigende thuiszitters
thuiszitters

Kenmerken:

Begeleiding en Coaching


Terug naar de zoekpagina