Terug naar de zoekpagina

Urban Talent Academy - Gedragsverandering door sport

Organisatienaam: Urban Talent Academy
Categorie: arbeidsgericht (regulier, soms in combinatie met opleiding)
Omschrijving: De Urban Talent Academy biedt het “voortraject” Sport werkt (12-18), een traject voor ZMOK-kinderen (12-18) in samenwerking met het Orion College in Amsterdam Zuid en MBO niveau 1 en 2 trajecten in samenwerking met ROP TOP in Amsterdam.

In alle drie de trajecten staat sport als middel centraal en wordt ingezet om veranderingen in het gedrag van jongeren te bewerkstelligen, o.a. door sociale-, werknemers- en disciplineringsvaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.

Sport werkt is opgebouwd rond een combinatie van workshops, arbeidsgerichte activiteiten en sport, waarmee behalve het aanleren van sociale omgangsvormen, leerlingen ook kunnen ervaren hoe het is om successen te hebben. Jongeren worden toegerust met de benodigde competenties om actief deel te nemen aan de maatschappij.
Contactinformatie: Mira Mellema
Mira@urbanvoetbalschool.nl
0621502814
Locaties: Amsterdam, locatie West (Sportpark de Eendracht).
Urban Talent Academy is de enige gebruiker overdag van het sportpark, vormt een beschermde omgeving
Doel: - Het toerusten van de jongere met de benodigde vaardigheden om actief deel te nemen aan de maatschappij (werk of vervolgopleiding)
- Het stimuleren van een persoonlijke ontwikkeling.
-afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen
Doelgroep: Sportwerkt: jongeren van 12-18 die (tijdelijk) geen school hebben of daar terecht kunnen.

ZMOK: jongeren van 12-18 jaar die vanwege gedragsproblemen (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen

MBO niveau 1 (entree) en 2: jongeren vanaf 16 jaar die zich willen voorbereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie.

In het algemeen zet de Urbam Talent Academy zich in voor Jongeren van 12-22 jaar die (nog) geen startkwalificatie hebben behaald, die geen school of werk hebben, verwijderd zijn, veel verzuimen, uit dreigen te vallen, niet op school passen/kunnen/willen, die vastlopen en perspectief onduidelijk dan wel niet haalbaar is.
Ingesteld op de vso/pro doelgroep.
Overige: Zeer geschikt voor jongeren die niet de hele dag stil kunnen zitten in een klaslokaal
traject_aanbod: Bij aanmelding wordt samen met de jongere, ouders en begeleider/verwijzer bekeken wat leerdoelen zijn en welk traject binnen UVS met welke invulling en begeleidingsintensiteit het beste past.

Sport Werkt: traject van 12 weken met als doel zo snel mogelijk door te stromen naar vervolgonderwijs of werk. Deelnemers verblijven de hele dag op school/ leerwerkplaats en alle activiteiten vinden plaats in het sportpark.
In het lesprogramma wordt veel tijd besteed aan communicatie, hoe kleed ik mezelf, drank- en drugsgebruik, seksualiteit, budgetteren, sollicitatietraining, vrije tijdsbesteding etc. Daarnaast vormt sport een wezenlijk deel van het lesprogramma.
Medewerkers benaderen de deelnemers telkens weer op een positieve stimulerende manier.
Sommige instructeurs zijn zelf afkomstig uit de doelgroep en zijn daarmee rolmodel.

Traject leidt toe naar Entree Sport en Niveau 2 Dienstverlening. Deze opleidingen vallen onder ROC TOP. Naast alle verplichte vakken is sport een groot onderdeel van de opleiding
Duur: Afhankelijk van het traject
Bijzonderheden: Aanmelden kan het hele jaar.
Entree en niveau 2 vallen onder ROC-TOP.
De locatie is goed bereikbaar met ov.

Deelname traject onder voorbehoud van goedkeuring en/of financiering vanuit de woongemeente.
Procedure aanmelding: Via email: mira@urbanvoetbalschool.nl
Via de website: www.urbantalentacademy.nl
Telefonisch: 0621502814

Meer informatie: www.urbantalentacademy.nl
Website: www.urbantalentacademy.nl

Richtingen:

dienstverlening
sport

Kenmerken:

toeleiding


Terug naar de zoekpagina