14

Het Leerplein

Het Leerplein is het regionale bureau leerplicht en RMC in Zuid Kennemerland en de IJmond. In het Leerplein worden de volgende taken uitgevoerd:

  • leerplicht voor de vier gemeenten in Zuid Kennemerland
  • RMC voor de zeven gemeenten in Zuid Kennemerland en de IJmond
  • leerplicht- en RMC-administratie in Zuid Kennemerland en de IJmond

Vanaf februari 2015 is het Leerplein gevestigd in het de Stadhuis aan de Grote Markt in Haarlem.

De leerplichtambtenaren voeren hun gesprekken met ouders en/of jongeren in de Raakspoort (Zijlvest 39) te Haarlem.

De RMC trajectbegeleiders voeren de scholingsgesprekken met de jongeren tussen de 18 en 23 jaar op het Werkplein (Zijlsingel 1) te Haarlem en IJmond Werkt in Beverwijk. De gesprekken met jongeren tot 27 jaar die een inkomensaanvraag doen in het kader van de participatiewet vinden plaats op dezelfde locaties.

Het melden van schoolverzuim in het Primair Onderwijs

Medewerkers van scholen in het Primair Onderwijs (lagere scholen), het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs dienen schoolverzuim digitaal te melden bij het Leerplein via: https://www.bureaucarel.nl/carel_extern. Alle scholen in de regio hebben de voor het melden benodigde inloggegevens ontvangen. Hebt u deze gegevens niet meer tot uw beschikking, dan kunt u bellen met een medewerker van de administratie: 023-5113660.

Het Leerplein op school

De leerplichtambtenaren en de RMC-medewerkers voeren ook gesprekken met jongeren op school. Het gaat hier om gesprekken met leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO), het praktijkonderwijs (PRO), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), het Volwassenenonderwijs (VAVO) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), die door school worden aangemeld omdat zij te veel verzuimen. Met deze aanpak richt het Leerplein zich op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
In een later stadium treft u hier meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Het Leerplein en Passend Onderwijs (18-)
  • Het Leerplein en de Participatiewet (inkomensaanvraag en trajectfinanciering)
  • Het Leerplein en kwetsbare jongeren (Jeugdcirkel)