Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.

Het Leerplein in de regio Midden en Zuid Kennemerland voert de leerplichttaken uit voor de vijf gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de vier gemeenten in Midden Kennemerland is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in Midden Kennemerland. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (negen) gemeenten in de regio Midden en Zuid Kennemerland, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Belangrijke momenten in je leven

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Leerplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  Midden Kennemerland

Laatste Tweets

Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Een prachtig leerwerkbedrijf voor jongeren te Haarlem t.co/d3MCKuBvAs

NU.nl's Twitter avatar
NU.nl
@NUnl

Mbo-opleidingen voortaan verantwoordelijk voor lesmateriaal studenten: t.co/ovz6nY2nd6

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Vandaag een hele spannende dag voor de eindexamenleerlingen. Wij wensen jullie heel veel succes!

Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

RVS: Leeftijdsgrens jeugdhulp moet snel omhoog t.co/rCZvMdinCI

NRC's Twitter avatar
NRC
@nrc

Onderwijsraad eist taskforce om lerarentekorten tegen te gaan t.co/tdYJHkOaSn t.co/21f3dMpJTb

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Show Media
Tweet Media

button-twitter