Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.

Het Leerplein in de regio Midden en Zuid Kennemerland voert de leerplichttaken uit voor de vijf gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de vier gemeenten in Midden Kennemerland is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in Midden Kennemerland. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (negen) gemeenten in de regio Midden en Zuid Kennemerland, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Belangrijke momenten in je leven

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Leerplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  Midden Kennemerland

Laatste Tweets

Movisie's Twitter avatar
Movisie
@Movisie

Week tegen #kindermishandeling start a.s. maandag 20 november. Weten welke activiteiten er georganiseerd worden?… t.co/6v6eCJnq9n

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
DJI detentie's Twitter avatar
DJI detentie
@DJI_detentie

Druk bezochte re-integratiemarkt in PI Lelystad waarop gedetineerden allerlei ketenpartners ontmoeten die iets kunn… t.co/Ts4l9MJLD7

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Jeugdagent Gerlinde's Twitter avatar
Jeugdagent Gerlinde
@Gerlinde_jeugd

Hoe herken je een #loverboy? Gebruik de #checklist 'fout' vriendje! t.co/pFgE07vJcn

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Show Media
Tweet Media
Freek Selen's Twitter avatar
Freek Selen
@FreekSelen

Nieuwe #VoordeJeugdDag Live! Onderwerp; steun voor kinderen in moeilijke thuissituatie. Met oa wethouder… t.co/UWej79vqpQ

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Het Parool's Twitter avatar
Het Parool
@parool

De @GreystonBakery komt naar Amsterdam. Deze bakkersfabriek heeft een open personeelsbeleid zonder sollicitaties.… t.co/oiQpSHjfde

Retweeted by Leerplein-mzk.nl

button-twitter