Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.

Het Leerplein in de regio Midden en Zuid Kennemerland voert de leerplichttaken uit voor de vijf gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de vier gemeenten in Midden Kennemerland is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in Midden Kennemerland. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (negen) gemeenten in de regio Midden en Zuid Kennemerland, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Belangrijke momenten in je leven

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Leerplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  Midden Kennemerland

Laatste Tweets

Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig? #CBS en #VWS presenteren situatie #jeugd in Nederland #jeugdmonitort.co/o00k4gdSXU

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Leefomgeving jongeren Lijn5 opgeknapt t.co/Ijbu5B4tgU via @rtvseaport

Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

'Tieners leren niet door passief te luisteren' t.co/DJyDO3PzCj via @volkskrant

Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Kansrijke asielzoeker krijgt meteen Nederlandse les t.co/OcNb3sfhfN via @volkskrant

Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Proef om jongeren met financiële zorgen weer naar school te krijgen t.co/8jMqMtv7Km via @NOS

button-twitter