Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.


In verband met het Covid-19-virus werken de leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders in deze periode vanuit huis. Datzelfde geldt voor de administratie van het Leerplein (Bureau CAReL). De Leerplein-medewerkers zijn in deze periode gewoon bereikbaar via de telefoon en via e-mail. Kijk voor telefoonnummers en mailadressen op de contactpagina.
Op dit moment zijn de scholen gesloten, in ieder geval tot en met de meivakantie. Daardoor kunnen de open dagen geen doorgang vinden. MBO scholen zoals het Nova College en het ROC van Amsterdam geven op een andere manier voorlichting over MBO-opleidingen. Kijk daarvoor op de websites van het Nova College en het ROC van Amsterdam. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met een trajectbegeleider van het RMC.
Ook het Werkplein (UWV) en IJmond Werkt zijn op dit moment niet open voor bezoek. Mocht je een uitkering willen aanvragen, kijk dan op de website van jouw woongemeente.


Het Leerplein in de regio Zuid Kennemerland en IJmond voert de leerplichttaken uit voor vier gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de drie gemeenten in de IJmond is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in de IJmond. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (zeven) gemeenten in de regio Zuid Kennemerland en IJmond, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Jouw leerrecht door de jaren

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  Midden Kennemerland

Laatste Tweets

@Leerpleinmzk

- April 9, 2020

RT @MJAHielkema: UWV: Juist nu is extra personeel nodig in zorg, landbouw en logistiek https://t.co/sE2NPlvANW
h J R
@Leerpleinmzk

- April 9, 2020

RT @begintmettaal: Komen de muren op je af? Heb je interesse in andere culturen? En houd je van kletsen? Word dan in deze corona-tijden onl…
h J R
@Leerpleinmzk

- April 9, 2020

RT @LeergeldNed: Diepe buiging voor het onderwijs: voor docenten, leerlingen en ouders én voor iedereen die eraan heeft bijgedragen dat áll…
h J R
@Leerpleinmzk

- April 2, 2020

RT @LeergeldNed: Dankzij het uitgebreide landelijke netwerk van lokale stichtingen Leergeld kan er snel geschakeld worden met gemeenten en…
h J R

button-twitter