Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.

Het Leerplein in de regio Midden en Zuid Kennemerland voert de leerplichttaken uit voor de vijf gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de vier gemeenten in Midden Kennemerland is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in Midden Kennemerland. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (negen) gemeenten in de regio Midden en Zuid Kennemerland, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Belangrijke momenten in je leven

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Leerplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  Midden Kennemerland

Laatste Tweets

Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Flink minder boetes voor te laat stopzetten studentenreisproduct t.co/XYMFauos1e via @NUnl

Zekervangeld.nl's Twitter avatar
Zekervangeld.nl
@zekervangeld

300 euro voor elke student met beperking t.co/y0o0lhoiQB

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
NRC's Twitter avatar
NRC
@nrc

Lerarentekort in het basisonderwijs verder toegenomen t.co/YlATtbgmzM

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Ook schooldiploma voor voortgezet speciaal onderwijs t.co/6NUcxRlBQo

Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

Tweede Kamer ziet niets in schuldverklaring van DUO t.co/HU6UPnUoRT via @NUnl

button-twitter