Het Leerplein

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; kinderen en jongeren moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald worden begeleid door het RMC. Een afgeronde schoolopleiding is immers een eerste vereiste om een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.

Het Leerplein in de regio Midden en Zuid Kennemerland voert de leerplichttaken uit voor de vijf gemeenten in Zuid Kennemerland. De uitvoering van de leerplichttaken in de vier gemeenten in Midden Kennemerland is lokaal belegd, bij deze individuele gemeenten. Wel is er sprake van nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaren in het RBL en de leerplichtambtenaren in Midden Kennemerland. De RMC taken worden uitgevoerd voor alle (negen) gemeenten in de regio Midden en Zuid Kennemerland, evenals de administratie voor leerplicht en RMC.

Belangrijke momenten in je leven

Graphic_def

Lees alle details over deze momenten.

Lokaties

Raakspoort Stadhuis Haarlem
aan de Grote Markt
Zijlsingel
raakspoort zijlweg
 • Gemeente Haarlem
 • Sociale Dienst
 • Gesprekken leerplicht
 • Kantoor Leerplein
 • Werkplein
 • Leerplein
 • Gesprekken RMC in
  Zuid Kennemerland
 • Gemeentehuis Beverwijk
 • Gesprekken RMC in
  Midden Kennemerland

Laatste Tweets

Trouw's Twitter avatar
Trouw
@trouw

'Vakmensen vervullen een belangrijke rol op de arbeidsmarkt, dat valt niet af te leiden van de term lager opgeleid' t.co/gRlzXFkmwf

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
Leerplein-mzk.nl's Twitter avatar
Leerplein-mzk.nl
@Leerpleinmzk

De schade van schooluitval t.co/YLR7ODpoBw

de Volkskrant's Twitter avatar
de Volkskrant
@volkskrant

Een eindexamenlijst met een handvol tienen en dan toch niet aan de slag komen, dat overkomt jongens met autisme. On… t.co/z0Et6KLGsU

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
UWV's Twitter avatar
UWV
@UWVnl

Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de z… t.co/kUK8ENlj0o

Retweeted by Leerplein-mzk.nl
UWV's Twitter avatar
UWV
@UWVnl

Het aantal #mbo-vacatures neemt fors toe, zegt @SBBNL. Vooral in de Gastvrijheid, Retail en Zorg is veel vraag naar… t.co/C1PAmHZHlI

Retweeted by Leerplein-mzk.nl

button-twitter