In deze regio zijn er verschillende MBO scholen die bekend staan als ROC’s. Grote ROC’s in deze regio zijn het Nova College, het ROC van Amsterdam, het Regio College en het Horizon College. ROC’s verzorgen MBO opleidingen op de 4 beroepsniveaus in zowel voltijd (BOL) als via het lerend werken (BBL). Niet alle opleidingen worden op iedere school aangeboden.  Zo kan het zijn dat je voor een opleiding naar een andere plaats moet reizen. Het kan ook zo zijn dat je een opleiding wilt volgen dat alleen wordt aangeboden via een AOC, zoals het Clusius College en het Wellant College. Deze scholen verzorgen opleidingen zoals hovenier, voedseltechnologie en dierenartsassistent. Voor deze opleidingen zal je in het algemeen wat verder moeten reizen.

Op onze website vind je een compleet overzicht van MBO-scholen in deze regio.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,