De leerplicht start op de eerste lesdag van de maand volgend op de maand waarin het kind jarig is en 5 jaar wordt. In dit voorbeeld is het meisje dus leerplichtig vanaf 1 oktober.

Posted in: Leerplicht,