Ja, VMBO-diploma is geen startkwalificatie. Een VMBO-diploma is een basisdiploma, het bereidt je voor op een vervolgopleiding binnen het MBO.

Posted in: RMC - wet voortijdig schoolverlaten,