Een voortijdig schoolverlater  (VSV) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die niet (meer) naar school gaat en nog niet in het bezit is van een startkwalificatie (dat is een diploma op minimaal MBO niveau 2 of een HAVO-diploma). VSV-ers vallen tot hun 18e onder leerplicht, vanaf 18 jaar onder het Doorstroompunt.

Posted in: Het Regionaal Doorstroompunt,