Nee, dat kan niet. De leerplichtwet geeft in sommige gevallen, om te beginnen slechts de mogelijkheid voor een gezinsvakantie van twee weken buiten de schoolvakanties (mits is voldaan aan alle voorwaarden). Daarnaast is het feit dat u eigenaar bent van een restaurant geen reden voor verlof buiten de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen op grond van het feit dat iemand seizoensarbeid verricht. Organisatorische problemen in een bedrijf vallen daarbuiten. Ook het loutere feit dat er in de zomermaanden een grotere omzet wordt gedraaid is geen argument.

Posted in: Leerplicht,