Nee, de leerplichtambtenaar bestrijdt ongeoorloofd verzuim, dat wil zeggen verzuim van een jongere die zonder geldige reden niet op school is. Als een docent ziek is en de kinderen worden naar huis gestuurd is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim. Er is immers geen les. Het toezicht hierop ligt dan ook niet bij de leerplichtambtenaar maar bij de onderwijsinspectie.

Posted in: Leerplicht,