De meeste jongeren die met een vmbo-diploma van school komen zijn zestien of zeventien jaar. Op die leeftijd mogen ze nog niet gaan werken. Ze zijn nog tot hun achttiende verjaardag kwalificatieplichtig. Dat houdt in dat ze nog naar school moeten. Ze kunnen bijvoorbeeld wel kiezen  een BBL-opleiding te gaan volgen (werkend leren), waardoor ze meer praktijktijd hebben.

Als uw kind achttien jaar is en wil gaan werken, is daar geen wettelijk verbod op. Het is echter wel onverstandig om zonder vervolgopleiding na het vmbo te gaan werken. Met een diploma van een vervolgopleiding op zak heb je meer kans op een betere positie op de arbeidsmarkt.

Posted in: Leerplicht,