De leerplichtwet biedt hiervoor geen mogelijkheden. Als u hier vragen over heeft kunt u het best contact opnemen met de directeur van de school en de Onderwijsinspectie.

Posted in: Leerplicht,