De leerplichtwet biedt hiervoor geen mogelijkheden. In de regio hebben we met de scholen wel de afspraak dat zij eventueel toptalentenbeleid kunnen voeren. Scholen hebben namelijk de beleidsruimte om hier iets mee te doen. In dat geval moeten zij hierover gepubliceerd hebben in hun schoolgids. De school maakt in dat geval afspraken met u over het inhalen van de gemiste lesstof. U kunt het beste contact opnemen met de directeur van de school als u wilt weten of de school van uw kind toptalentenbeleid voert.

Posted in: Leerplicht,