Voor een huwelijk van een bloedverwant in de derde graad, zoals in dit geval, staat in principe één dag verlof. Voor huwelijken buiten Nederland maar in Europa worden maximaal vijf verlofdagen toegekend. Belangrijk is dat u kunt aantonen hoeveel tijd u nodig hebt voor reis en verblijf.
Zou het huwelijk buiten Europa plaatsvinden, dan geldt een maximum van tien verlofdagen, wederom alleen als u kunt aantonen hoeveel dagen u voor reis en verblijf nodig hebt.

Posted in: Leerplicht,